Skip to main content

PVV: GEEN WONINGEN VOOR ILLEGALEN

Vragen van het lid Fritsma aan de minister voor Wonen & Rijksdienst over de wens van een woningcorporatie om illegalen te huisvesten(*).

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht dat woningcorporatie Rochdale bereid is om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten?

2.)
Bent u bereid om deze organisatie duidelijk te maken dat illegalen geen recht hebben op deze huisvesting en dat men zich beter kan inzetten voor het (sneller) huisvesten van mensen die er wel recht op hebben? Zo neen, waarom niet?

3.)
Kunt u garanderen dat geen enkele woningcorporatie woningen ter beschikking stelt aan vreemdelingen die hier niet eens mogen zijn? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u daarnaast bereid om een einde te maken aan het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan toegelaten asielzoekers, daar dit oneerlijk is t.a.v. andere woningzoekenden die vaak al jarenlang op een woning wachten? Zo neen, waarom niet?

 

(*) http://www.telegraaf.nl/binnenland/23922356/__Rochdale_wil_vluchtelingen_opvangen__.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email