Skip to main content

PVV wil verwijdering dreigmoslims

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over intimidatie en bedreigingen door islamitische asielzoekers.

1.)
Kent u het bericht ‘COA is bang voor radicale Moslims op het AZC’(*)?

2.)
Klopt het dat asielzoekerscentra gedomineerd worden door moslims die christenen intimideren en bedreigen?

3.)
Klopt het ook dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hier niet tegen optreedt? Zo ja, waarom niet?

4.)
Kunt u garanderen dat asielzoekers die zich aan genoemd wangedrag schuldig maken geen verblijfsvergunning krijgen en direct uit ons land worden verwijderd? Zo neen, waarom niet?

(*) http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/06/godsdienstoorlog_op_het_azc.html#comments