Skip to main content

PVV: geen versoepeling partner- en gezinsmigratie

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het vereiste inburgeringsexamen voor gezinsmigranten.

1.)
Bent u bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie dat Nederland vaker vrijstelling aan gezinsmigranten moet geven voor het afleggen van het inburgeringsexamen (*)?

2.)
Erkent u dat dit nu al de zoveelste keer is dat de EU een streng(er) toelatingsbeleid voor migranten dwarsboomt?

3.)
Kunt u garanderen dat u het huidige gezinsherenigingsbeleid niet verder uitholt vanwege deze uitspraak?

4.)
Bent u inmiddels bereid, zolang Nederland nog bij de EU is aangesloten, te zorgen voor een ‘opt-out’ op het gebied van immigratie en asiel, zodat Nederland niet langer gebonden is aan de veel te softe EU-regels op dit gebied? Zo neen, waarom niet?

 

 

(*) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150078nl.pdf