Skip to main content

PVV wil harde aanpak frauderende vreemdelingen

Schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over grootschalige identiteitsfraude bij pardonners( *).

1.)
Hoe beoordeelt u het gegeven dat asielzoekers in het kader van de pardonregeling van 2007 massaal (identiteits)fraude hebben gepleegd? Deelt u de mening dat het toestaan van 1 keer liegen over identiteit belachelijk beleid is (geweest)? Zo neen, waarom niet?

2.)
Bent u bereid om het huidige structurele kinderpardon onmiddellijk ongedaan te maken, mede omdat ook hierbij een premie staat op het verstrekken van onjuiste gegevens? Zo neen, waarom niet?

3.)
Kunt u garanderen dat de betreffende bedriegers niet op basis van de bewust verstrekte onjuiste gegevens genaturaliseerd worden, gezinsleden over laten komen of anderszins tegemoet wordt gekomen?

4.)
Bent u bereid om bedrog altijd hard aan te pakken door nooit over te gaan tot het verlenen van een verblijfsvergunning, hier altijd aangifte van te doen en fraudeurs altijd uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

(*) RTL nieuws, 6 september 2015