Skip to main content

Inbreng Sietse Fritsma, begroting veiligheid & justitie: "Deze asielramp moet stoppen"

Voorzitter,

Deze begrotingsbehandeling is natuurlijk een goed moment om stil te staan bij alle schade die dit kabinet aanricht.  Op het gebied van asiel & immigratie is die schade echt ongekend.

De grenzen blijven wagenwijd open staan, en de instroom van asielzoekers breekt alle records. Dit jaar zijn er tot en met oktober al meer asielzoekers binnen gekomen dan in heel 2014 en 2013 bij elkaar. Dan schieten asielzoekerscentra natuurlijk als paddenstoelen uit de grond, en het kabinet heeft beloofd om daar altijd geld voor vrij te maken. Hoeveel gelukszoekers er ook komen...

Volgens de EU zullen volgend jaar nog veel meer asielzoekers naar Europa komen dan dit jaar. 
En omdat het kabinet niets doet en niets wil doen, zal de asieltsunami ook in Nederland nóg erger worden dan we dit jaar meemaken!
Dat is onvoorstelbaar, nu iedereen ziet dat ons land de voortgaande asielramp al lang niet meer aan kan!

Voorzitter,
Het is de PVV natuurlijk allemaal een doorn in het oog. Ons land wordt in sneltreinvaart weggegeven. Onze cultuur, welvaart en veiligheid worden te grabbel gegooid alsof het niets is. De PVV blijft oproepen om het tij te keren, en dat doe ik nu weer...
Sluit nu eindelijk de Nederlandse grenzen en laat geen enkele asielzoeker meer toe.
De noodzaak om dat te doen is bijzonder groot.
En dan wijs ik natuurlijk ook op het punt van veiligheid!
Juist op dat gebied heeft het kabinet, en heeft deze staatssecretaris, blijk gegeven van een naïviteit die zijn weerga niet kent.
Steeds werd beweerd dat het onwaarschijnlijk is dat terroristen meeliften met de vluchtelingenstroom”.
Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval twee van de islamitische slachters die huis hielden in Parijs op deze manier Europa zijn binnengekomen!
Erkent de staatssecretaris dat hij dit helemaal verkeerd heeft ingeschat. En kan hij zijn naïviteit over terroristen in de vluchtelingenstroom z.s.m. laten varen...
Graag een reactie, want bagatelliseren van problemen is ronduit gevaarlijk..

De PVV heeft er altijd al voor gewaarschuwd dat terroristen meeliften in de vluchtelingenstroom.
Het is ook logisch dat dit gebeurt!
Dan hoeven ze immers geen paspoort of papieren te laten zien.
Asielzoekers worden ook zonder papieren binnengelaten.
Makkelijker en anoniemer kan het niet. Ook niet als je het vliegtuig neemt naar bijvoorbeeld Schiphol.
Voorzitter, op deze manier, zonder papieren, zonder paspoort, zijn dit jaar bijna 12.000 asielzoekers binnen gekomen.
Alleen al in Nederland wel te verstaan!
Dus duizenden vreemdelingen worden ons land binnen gelaten van wie deze staatssecretaris geen idee heeft wie ze zijn en wat ze hier komen doen.
Vindt de staatssecretaris dat zelf ook niet totaal onverantwoord!

Voorzitter,
De staatssecretaris is de macht over het stuur volledig kwijt.
Dat blijkt ook uit de antwoorden op de feitelijke vragen die mijn fractie heeft gesteld.
We vroegen hoeveel asielzoekers in NL een misdrijf hebben gepleegd.
Het antwoord was ‘geen idee’.

We vroegen hoe vaak de verblijfsvergunning van vreemdelingen wordt ingetrokken vanwege een gepleegd misdrijf.
Wederom was het antwoord geen idee.

We vroegen ook hoe vaak valse paspoorten of onjuiste documenten bij verblijfsaanvragen worden aangetroffen.
De staatssecretaris weet ook dit niet.

We vroegen hoe vaak asielzoekers gemiddeld partners of familieleden naar Nederland halen.
Ook hier bestaat geen enkel zicht op.

We vroegen hoe vaak afgewezen asielzoekers gemiddeld andere verblijfsaanvragen indienen.
Ook hier was het antwoord ‘we weten het niet’..

Voorzitter, dit kan toch niet. Dit bewijst dat het kabinet geen idee heeft waar het mee bezig is.
Van toeten noch blazen weet hoe groot de problemen zijn.
Hoe kan dit, is mijn prangende vraag.
Is het onkunde of onmacht?
Of vindt het kabinet het eigenlijk wel prima dat niemand iets weet over de ware aard van de massa-immigratie.
Wat niet weet wat niet deert, denkt het kabinet misschien...
Het toont in ieder geval aan dat snel ingegrepen moet worden.
Op de meest belangrijke vragen over de meest belangrijke onderwerpen kun de staatssecretaris niet langer zeggen: ‘ik weet het allemaal zelf ook niet’.
Stop met aanmodderen, stop met pappen en nathouden en stop de asielinstroom!

Voorzitter,
Met dat laatste, het stoppen van de asielinstroom, zijn we er helaas nog niet.
Want de vele toegelaten asielzoekers zullen grote vervolginvasies opleveren.
Dat gebeurt natuurlijk met het welbekende sneeuwbaleffect van de partner- en gezinsmigratie.
Migranten die een verblijfsvergunning krijgen kunnen meerdere partners achter elkaar naar Nederland halen.
Ook hun kinderen kunnen hiernaartoe worden gehaald.
En die zullen op hun beurt ook weer partners naar Nederland halen en ga zo maar door.

Op deze manier loopt de massa-immigratie -zelfs buiten de asielinstroom om- helemaal uit de klauwen.
Om dit begrijpen moeten we kijken hoe dit bijv. bij de Marokkaanse gemeenschap in zijn werk ging.
Aan het einde van de gastarbeidersregeling, waren er nog zo’n 27.000 Marokkanen in Nederland.
Deze relatief kleine groep groeide met name door de partner- en gezinsmigratie uit tot de maar liefst 380.000 mensen die de Marokkaanse gemeenschap nu telt.
Dit sneeuwbaleffect dreigen we nu ook te krijgen met de Syriërs, de Eritreërs en alle andere groepen die het kabinet hier als asielzoeker binnen laat.

Voorzitter,
Dat nachtmerriescenario mag het kabinet niet natuurlijk laten gebeuren, en daarom vraag ik de staatssecretaris wat hij doet om die partner- en gezinsmigratie te bestrijden.
De PVV wil dat in het kader van deze reguliere immigratie geen personen uit islamitische landen worden toegelaten.
Anders gaat de kwalijke islamisering van ons land vol gas door, terwijl we die natuurlijk moeten stoppen.
Het is onbegrijpelijk dat het kabinet nog niet eens het kleinste begin heeft gemaakt met het aanpakken van die partner- en gezinsmigratie.
Wetende dat dit de immigratieramp alleen maar erger zal maken.
Het kabinet vindt het geen probleem dat er niet eens een limiet is gesteld op het aantal partners dat iemand achter elkaar uit het land van herkomst naar Nederland kan halen.
Een huwelijk is daar ook niet eens voor nodig.
En over opleidingseisen e.d. hoef je al helemaal niet te beginnen..
Dus ook op dit gebied blijft het kabinet met verblijfsvergunningen strooien.

Voorzitter,
Het gebrek aan daadkracht van het kabinet is natuurlijk verschrikkelijk, maar het is helemaal erg als dit goed wordt gepraat met rare sprookjes...
Helaas gebeurt dat steeds vaker, en de PVV wil dit debat ook aangrijpen om een einde te maken aan die misleiding...
Hopelijk werkt de staatssecretaris daar aan mee.
Laten we beginnen met het sprookje dat asielzoekers naar Nederland gaan vanwege hun veiligheid.
Dat is niet zo, omdat ze al lang veilig waren voordat ze naar ons land kwamen.
Bijv. in Turkije en of in alle Europese landen die ze aandeden voor ze hier waren.
Het gaat de gelukszoekers om het geld, de verzorgingsstaat en de huurhuizen die ze van dit kabinet in de schoot krijgen toegeworpen..
Kan de staatssecretaris dit gewoon eens erkennen!

Voorzitter,
Dan het sprookje van de hoog opgeleide Syriërs, die hiernaar toe zouden komen.
De directeur van het COA beweerde onlangs nog dat maar liefst 2/3 deel van de Syriers hoogopgeleid is.
Maar de realiteit is dat 2/3 deel v.d. syriers in de bijstand zit.
En in Duitsland is vastgesteld dat de overgrote meerderheid van Syriërs beschouwd moet worden als analfabeet.
In dat licht zou het wel heel erg toevallig zijn als ons land daarentegen alle nano-technologen en hartchirurgen krijgt.
En zonder keihard bewijs daarvan van de kant van het kabinet, moet dat dus ook niet beweerd worden.
Ook niet vanuit de diensten waar de staatssecretaris verantwoordelijk voor is.
Graag een heldere reactie hierop.

In het verlengde hiervan voorzitter, vraag ik de staatssecretaris ook afstand te nemen van de mythe dat immigratie goed is voor de economie.
Geef alsjeblieft eens toe dat dit niet zo is en dat immigratie ons juist heel veel geld kost.
Dat is al heel vaak bewezen, o.a. door het centraal planbureau, door het onderzoek van Nyfer, door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en ga zo maar door.
Het helpt als het kabinet ook daar eerlijk over is.

En geef ook toe dat immigratie nooit een oplossing kan zijn voor vergrijzing!
Ook zo’n hardnekkige mythe.
Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut heeft daar jaren geleden al wetenschappelijk gehakt van gemaakt.
Maar als deze onzin bijvoorbeeld vanuit de EU de wereld in wordt geholpen, wordt dat nooit door het kabinet bestreden.
Zo winnen de leugens en dat moet stoppen.

Tenslotte voorzitter, wil ik graag nog op merken dat de fractie van de PVV tegen de begroting voor Veiligheid en Justitie zal stemmen.
Naast wat mijn collega Helder hier over heeft gezegd, kan ik dit toelichten met het feit dat de enorme kosten voor asielopvang onacceptabel zijn, omdat asielzoekers niet in Nederland, maar in de eigen regio moeten worden opgevangen..