Skip to main content

Inbreng - AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

Voorzitter,

2016 is in West Europa begonnen met massa-aanrandingen die hun weerga niet kennen.
De islamitische asielinvasie van dit moment doet onze westerse samenleving ernstig geweld aan, en moet natuurlijk gestopt worden.
De PVV blijft het kabinet daartoe oproepen, en ik ben benieuwd wanneer het kabinet eindelijk in gaat grijpen.

Tot nu toe weigert het kabinet om ook maar 1 asielzoeker tegen te houden, maar de staatssecretaris moet nu toch echt eens duidelijk maken wat Nederland volgens hem nog kan hebben.
Ik hoop niet dat hij het nieuwe jaar weer begint met nieuwe vaagheden, dus kom gewoon met een heldere visie...

Voorzitter,
Ik wil ook vragen of de staatssecretaris, zelfs na al die massa-aanrandingen, nog steeds vol wil houden dat asielzoekers niet meer overlast met zich meebrengen dan we gemiddeld zien.
Ik kan me niet voorstellen dat hij zich echt in zo’n linkse fase van ontkenning bevindt, maar als dat zo is dan is zo’n onderschatting van problemen ronduit gevaarlijk voor onze samenleving.

Niemand mag weglopen voor de ware gevolgen van de asielinvasie, en in dat licht wil ik ook wijzen op aanrandingen in Almere.

Daar zijn meerdere jonge vrouwen belaagd door asielzoekers en ouders van de slachtoffers vermoeden dat dit in de doofpot wordt gestopt.
Het doen van aangifte zou zelfs zijn ontmoedigd!
Is dit waar, vraag ik de staatssecretaris, en kan hij garanderen dat dit nooit meer gebeurt.

Voorzitter,
Zolang de grenzen nog niet dicht zijn voor asielzoekers vraag ik de staatssecretaris te regelen dat AZC’s gesloten instellingen worden voor de mannen onder de asielzoekers.
Die moeten niet meer vrijelijk in en uit kunnen wandelen.
Want anders kan -ook in Nederland- de veiligheid op straat simpelweg niet gegarandeerd worden.

Verder is natuurlijk belangrijk dat alle aanranders, verkrachters en andere misdadigers onder de asielzoekers zo snel mogelijk uit Nederland worden verwijderd!
Tot nu schiet het beleid van de staatssecretaris op dit punt zwaar tekort.
Verkrachters of aanranders die bijv. 5 maanden in de gevangenis hebben gezeten, nemen gewoon lachend een verblijfsvergunning in ontvangst.
Grote woorden om overlastgevers aan te pakken zijn in de praktijk helemaal niets waard.
Overlastgevers hebben juist helemaal niets van dit kabinet te vrezen.

De PVV eist dat de lat komt te liggen waar die hoort te liggen; ieder gepleegd misdrijf moet leiden tot weigering van de asielvergunning.
Regel dit, vraag ik de staatssecretaris.
Zo kunnen bijvoorbeeld ook de agressievelingen die in AZC’s homo’s en christenen belagen en bedreigen doeltreffend worden aangepakt.

Het is overigens triest dat de staatssecretaris geen enkele regie heeft over de aanpak van criminele asielzoekers.
Zo kan hij niet eens vertellen hoeveel er worden uitgezet.
De PVV heeft tijdens de begrotingsbehandeling al aangegeven dat dit raar is, en we verwachten de toezegging dat dit probleem wordt opgelost.

Voorzitter,
Naast het punt van een totaal uit de hand gelopen instroom van vreemdelingen, is de staatssecretaris. ook verantwoordelijk voor ernstige stagnatie van uitstroom van illegalen.
Ook dat komt door verkeerd beleid.
Zo is het instrument van vreemdelingenbewaring vervangen door alternatieven, die totaal niet werken.
Zo geeft de dienst Terugkeer en vertrek aan dat de meeste vreemdelingen zich niet aan de meldplicht houden.
En als gedwongen vertrek in zicht komt, piept men er natuurlijk gewoon tussenuit om dat te ontlopen.
Simpeler kan het niet, dankzij een staatssecretaris. die er kennelijk vanuit gaat dat mensen zich vrijwillig op schiphol melden voor hun uitzetting.

Geeft de staatssecretaris nu eindelijk toe dat de alternatieven voor vreemdelingenbewaring niet werken, en dat conform toezegging dus weer terug moet worden gegaan naar vreemdelingenbewaring.
Graag duidelijkheid...

Ten aanzien van gezinnen die Nederland moeten verlaten heeft het WODC overigens aangegeven dat het kinderpardon een funeste uitwerking heeft op de vertrekbereidheid.
We wisten al dat vrijwel niemand die voor dat pardon in aanmerking wilde komen, maar is afgewezen, ons land heeft verlaten.
Daar heeft geen enkele T-room, waar vreemdelingen in de sfeer van het land van herkomst dvd-tjes kunnen kijken en thee kunnen drinken, verandering in gebracht.
Zachte heelmeesters maken ook hier stinkende wonden.
Wat dat betreft wint deze staatssecretaris het zelfs van voorgangers als Cohen en Albayrak.
Maar de staatssecretaris heeft nog steeds de dure plicht om het beleid om te gooien, en om te zorgen voor veel betere terugkeercijfers.

Tenslotte rond het punt van terugkeer, voorzitter, is het vreemd dat asielzoekers die de procedure uit willen en vrijwillig terug willen keren naar het land van herkomst dat kennelijk niet makkelijk kunnen doen.
Breng daar verandering in, en bij die vraag kan ik het ook laten, voorzitter.