Skip to main content

Motie asiel- en vreemdelingenbeleid - VAO Extra JBZ-raad

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering nimmer in te stemmen met voorstellen die de macht om de eigen Nederlandse grenzen te bewaken uit handen kunnen geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma
Wilders