Skip to main content

PVV tegen komst AZC Witmarsum

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het tegen de wil van de bevolking in doordrukken van een AZC in Witmarsum (*)

1.)
Waarom drukt u in Witmarsum de komst van een AZC voor 200 asielzoekers door terwijl de inwoners van dit dorp dit niet willen?

2.)
Wat is uw stelling dat er maatschappelijk draagvlak voor asielopvang moet zijn (**) waard nu een enquête in genoemd dorp (waaraan 90% van de inwoners heeft deelgenomen) als uitkomst had dat men geen opvang voor 200 asielzoekers wil in het oude klooster van het dorp?

3.)
Bent u bereid om alsnog naar de inwoners van Witmarsum te luisteren en de komst van genoemd AZC tegen te houden? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om de Nederlandse grenzen voor alle asielzoekers te sluiten zodat asielzoekers niet in Nederland maar bijv. in de rijke Arabische golfstaten worden opgevangen? Zo neen, waarom niet?

 

(*) http://www.omropfryslan.nl/nieuws/gemeente-sudwest-fryslan-negeert-boosheid-witmarsum-azc
(**) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/19637/kst-19637-2118?resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4