Skip to main content

Debat over de screening van asielzoekers

Voorzitter,
Het Nederlandse asielbeleid is helemaal failliet!

Terwijl ons land de massa-immigratie al lang niet meer aan kan, zijn onze grenzen door het kabinet Rutte II wagenwijd opengezet.

Werkelijk alle immigratie- en asielrecords zijn de afgelopen tijd gebroken!

De Nederlandse burger betaalt hier letterlijk en figuurlijk een veel te hoge rekening voor.

Zo haalt het kabinet met het naïeve open –grenzen beleid helaas ook een forse terreurdreiging naar ons land.

We weten immers dat terroristen veelvuldig met de asielstroom meekomen naar Europa.

Asielzoekers zijn ook al bewezen betrokken geweest bij de meest gruwelijke aanslagen.

In dat licht is het natuurlijk triest dat het kabinet dit gevaar lange tijd heeft gebagatelliseerd.

Zo noemde deze staatssecretaris het ongeveer een jaar geleden nog onwaarschijnlijk dat terroristen met de asielstroom naar Europa komen.

Het is precies deze houding, deze onderschatting, die Nederland duur kan komen te staan.

Hoe ziet de staatssecretaris zijn verkeerde inschatting nu zelf is mijn 1e vraag.
Erkent hij dat hij de plank gevaarlijk mis heeft geslagen.

Helaas voorzitter, is de onderschatting gebleven.

Dat blijkt ook uit het punt dat de screening van asielzoekers op potentieel terreurgevaar bitter-weinig voorstelt.
Dat is de aanleiding van dit debat.

Ingewijden meldden een paar weken geleden in de Telegraaf, dat de controles zo lek zijn als een mandje.
Dat de zaak gewoonweg wordt belazerd.

Bovendien worden technische middelen zoals het uitlezen van mobiele telefoons veelal onbenut gelaten.

De inspectie Veiligheid en Justitie meldt in haar rapport dat de doelstelling, om signalen te verzamelen over onder meer terrorisme, slechts beperkt gerealiseerd wordt!

In datzelfde rapport lezen we dat door tijdgebrek geen goed onderzoek wordt gedaan naar de identiteit van bijv. asielzoekers zonder papieren.

Ja voorzitter, dit betekent niets meer en niets minder dan dat terroristen ongemerkt Nederland binnen kunnen komen.

Het kabinet speelt met de veiligheid van de Nederlandse burger en dat is onacceptabel!
Natuurlijk moet de screening beter.
Daar wil de PVV ook een keiharde garantie op!

Maar voorzitter, zelfs met een optimale screening komen we er helaas niet.

We moeten kijken naar de kern van het probleem.

En dat is dat iedereen die het wil gewoon Nederland in kan komen om hier asiel aan te vragen.

Iedereen krijgt dan opvang en een procedure.
En zelfs als de aanvraag wordt afgewezen, blijft men hier veel te vaak vrij op straat rondlopen.

Dit is simpelweg een onhoudbare situatie!

Niet voor niets roept de PVV het kabinet steeds op om de grenzen voor asielzoekers te sluiten.
En dat doen we nu weer!

Laat Nederland niet langer de zoete inval zijn die het al veel te lang is geweest.
Pak de problemen eindelijk eens bij de bron aan, vraag ik het kabinet.

Voorzitter,
Voor zover asielzoekers hier nog zijn of komen, moeten ze gelet op veiligheid en terreurdreiging niet meer de bewegingsvrijheid hebben die ze nu hebben.

De PVV pleit er dan ook voor om asielzoekerscentra af te sluiten.
Maak er gesloten centra van is mijn oproep aan het kabinet.

Want niemand weet precies wie daar verblijven.
Daar heeft het kabinet zelf ook geen enkel beeld van.

Tienduizenden asielzoekers komen naar Nederland zonder geldige reis-of identiteitspapieren.
Alleen al in 2015 waren dat er 21000.

Reis- en identiteitsdocumenten worden simpelweg weggegooid om verblijfs- en vertrekprocedures te manipuleren en te traineren.

Ook van asielzoekers die valse papieren gebruiken heeft het kabinet geen enkel beeld.
Op de vraag hoe vaak gebruik wordt gemaakt van valse documenten kon het kabinet niet eens antwoord geven.

Er is dus totaal geen grip op de situatie en dat levert een veel te groot veiligheidsrisico op.

Het afsluiten van asielzoekerscentra is daarom een must en daar bestrijdt je ook andere problemen mee zoals de ernstige overlast die Noord afrikaanse asielzoekers veroorzaken in het hele land.

Dus graag ook een reactie op dit punt.