Skip to main content

PVV eist aanpak procedurestapelen asielzoekers

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht “uitzettingen lopen spaak” (*)

1.)
Hoe beoordeelt u het dat kansloze asielzoekers massaal hun uitzetting / vertrek naar het land van herkomst traineren door steeds bezwaar- en beroepsprocedures te beginnen?

2.)
Hoeveel van deze vreemdelingen blijven (daardoor) in Nederland hangen?

3.)
Bent u bereid om onmiddellijk maatregelen te treffen om dit uit de hand gelopen procedurestapelen tegen te gaan? zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat het noodzakelijk is om de grenzen voor asielzoekers te sluiten teneinde alle problemen die gepaard gaan met de asielinstroom te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

(*) Telegraaf, 21-3-2017