Skip to main content

PVV-vragen over vakantievierende Eritreeërs

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over vakantievierende Eritreeërs.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Zorgeloos in Eritrea’(*)?

2.)
Is het waar dat er sinds de zomer van 2015 geen asielvergunningen zijn ingetrokken van Eritreeërs die terug zijn gegaan naar het land van herkomst voor vakantie of familiebezoek? Zo ja, wanneer en hoe gaat u deze misstand herstellen?

3.)
Wat heeft u concreet gedaan om deze nepvluchtelingen te vinden en waarom is er niets van uw (vorig jaar gedane) belofte terecht gekomen om hen aan te pakken?

4.)
Hoe beoordeelt u het gegeven dat blijkens genoemd artikel alleen al via één reisbureau per zomer zo’n 1000 vakanties door Eritreeërs worden geboekt naar hun land van herkomst en dat dit dus geen enkel gevolg voor hen heeft?

5.)
Waarom verstrekt u aan vrijwel iedere Eritrese asielzoeker een verblijfsvergunning terwijl duidelijk is dat de veiligheidssituatie voor vele Eritreeërs helemaal niet zorgwekkend is?

6.)
Bent u bereid om de Nederlandse grenzen voor alle asielzoekers te sluiten? Zo nee, waarom niet?

(*) Telegraaf, 30 maart 2017