Skip to main content

PVV eist aanpak asielopvang

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een nieuwe lokatie voor illegalenopvang in Groningen.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Nieuw bed-bad-brood-pand Groningen"(*)?

2.)
Waarom staat u toe dat tientallen gemeenten in Nederland illegalen op blijven vangen, waardoor het terugkeerbeleid ernstig wordt ondermijnd?

3.)
Bent u bereid om de geplande komst van de nieuwe lokatie voor illegalenopvang in Groningen tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u tevens bereid om de andere tientallen gemeenten die aan illegalenopvang doen aan te pakken, bijvoorbeeld door te korten op het gemeentefonds, zodat alle bed-bad-brood lokaties verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Kunt u aan de Nederlandse burger uitleggen waarom er belastinggeld gaat naar de opvang van vreemdelingen die hier niet eens mogen zijn en die hun vertrekplicht bewust aan hun laars lappen?

6.)
Kunt u er voor zorgen dat illegalen niet worden gepamperd maar uit ons land vertrekken en voor zover dat (nog) niet gebeurt worden vastgezet? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u eindelijk bereid om de Nederlandse grenzen te sluiten voor asielzoekers, temeer daar u zelfs niet in staat bent om afgewezen asielzoekers het land uit te krijgen? Zo nee, waarom niet?

(*) NOS teletekst, 5 april 2017