Skip to main content

PVV: Stop stiekem pardonbeleid Dijkhoff

Vragen van het lid Fritsma aan de demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat hij vele afgewezen asielzoekers toch trakteert op een verblijfsvergunning(*):

1.)
Klopt het dat u in 31% van de gevallen die aan u zijn voorgelegd in het kader van eventuele gebruikmaking van de zogenaamde discretionaire bevoegdheid toch een verblijfsvergunning heeft verleend aan vreemdelingen wiens verblijfsaanvraag (vaak herhaaldelijk) is afgewezen? Zo ja:

2.)
Waarom is het nodig om naast het vestigen van alle immigratie- en asielrecords ook nog op dit gebied een record te vestigen?

3.)
Realiseert u zich dat u Nederland met dit structurele generaal- pardonbeleid een asielmagneet laat blijven?

4.)
Realiseert u zich voorts dat u hiermee mensen beloont voor het negeren van hun vertrekplicht en dat hierdoor veel meer vreemdelingen tegen de regels in in Nederland blijven hangen?

5. )
In hoeveel van deze gevallen was sprake van bemoeienis van Kamerleden? Waarom kiest u voor deze oncontroleerbare achterkamertjespolitiek in uw vreemdelingenbeleid?

6.)
Kunt u ophouden met dit stiekeme generaal- pardonbeleid? Zo nee, waarom niet?

(*) Dijkhoff minst streng (Telegraaf, 13 april 2017)