Skip to main content

PVV: SLUIT ONZE GRENZEN EN RED DE VERZORGINGSSTAAT!

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de demissionair staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over het niet samengaan van massa-immigratie en onze verzorgingsstaat.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat te behouden”(*), waarin immigratiedeskundige Jan van de Beek (wiskundige en antropoloog) aantoont dat massa-immigratie en behoud van onze verzorgingsstaat een onmogelijke combinatie is?

2.)
Erkent u dat het huidige open grenzen- beleid onhoudbaar is, mede gelet op de in genoemd bericht gestelde bevindingen dat de meeste bijstandsuitkeringen naar niet-westerse allochtonen gaan en dat het aantal asielzoekers dat (helaas) onder Rutte II is binnengelaten maar liefst 70 miljard euro kost over de eerste 2 generaties? Zo nee, waarom niet?

3.)
Kunt u inhoudelijk reageren op de bevindingen van genoemde deskundige en uitleggen waarom u tot nu toe weigert om zelf inzicht te geven in de kosten van de massa-immigratie? Waarom mag de belastingbetaler niet weten hoe duur uw politiek correcte multicul-beleid is?

4.)
Waarom blijft u een blanco- cheque uitschrijven voor de vele asielzoekers / migranten die naar ons land komen (ongeacht hoeveel het er zijn) en stelt u wel altijd grenzen aan bijvoorbeeld het geld dat naar onze eigen ouderen gaat? Waarom laat u de gewone Nederlanders in de steek met deze ridicule prioriteitsstelling?

5.)
Realiseert u zich dat in Afrika een bevolkingsexplosie plaatsvindt en dat ook Nederland zal worden overspoeld door Afrikaanse migranten als u blijft slapen en geen maatregelen neemt?

6.)
Bent u (eindelijk) bereid om de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen? Zo nee, waarom niet?

(*)Algemeen Dagblad, 27 april 2017