Skip to main content

Debat over afgewezen asielzoekers in Nederland

Voorzitter,
Het open-grenzenbeleid van het kabinet is levensgevaarlijk.

Er zijn recordaantallen asielzoekers binnengelaten, waarop het kabinet de grip helemaal kwijt is.
Dat geldt ook voor het deel van de asielzoekers dat wordt afgewezen.

Terwijl het natuurlijk de bedoeling is dat zij Nederland z.s.m. verlaten, weet het kabinet niet of dat ook daadwerkelijk is gebeurd.

De directeur van de dienst Terugkeer en vertrek gaf recentelijk in het Algemeen Dagblad aan dat van 8000 asielzoekers die in 2016 zijn afgewezen, onbekend is waar ze zijn, wat ze doen en of ze NL wel of niet hebben verlaten.

Haar conclusie was kortom: ‘we hebben geen idee’

Voorzitter,
Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen.
Het kabinet laat afgewezen asielzoekers gewoon lopen, en geeft zelfs honderden criminelen onder hen vrij spel.

Vrij spel om de illegaliteit in te gaan en vrij spel om in onze dorpen en steden op rooftocht te gaan.

En de terroristische aanslagen van bijv. Berlijn en Stockholm laten op de meest treurige wijze zien wat het gevolg kan zijn van dit vreselijk naïeve asielbeleid..

Dat het kabinet er kennelijk geen enkel probleem mee heeft om afgewezen asielzoekers te laten lopen is onacceptabel en vormt dus een veel te groot veiligheidsrisico.

Een risico dat overigens ook wordt weggemoffeld.
Want de categorie waar het hier om gaat wordt geregistreerd als zijnde “vertrokken zonder toezicht”.
Dat is heel misleidend want het vertrek staat immers allesbehalve vast.

Wees hierover eerlijk, vraag ik de staatssecretaris, en merk ze aan als zijnde “spoorloos verdwenen”.
De boel met woorden mooier maken dan het is helpt namelijk nooit om problemen op te lossen.

Voorzitter,
Belangrijker is natuurlijk de aanpak van het probleem zelf.
Wat gaat de staatssecretaris doen om al die duizenden verdwenen asielzoekers te traceren en uit ons land weg te krijgen.

De PVV roept het kabinet op om voor afgewezen asielzoekers of illegalen standaard de systematiek toe te passen van uitzetten of vastzetten.

Want als er nog geen sprake is van vertrek uit Nederland is het nogmaals volkomen onverantwoord om ze gewoon maar te laten lopen, de illegaliteit in te laten gaan en ze domweg maar uit het oog te verliezen.

Graag een reactie daarop van de staatssecretaris..

Tenslotte voorzitter, toont deze chaos die het kabinet creëert maar weer eens aan dat het de hoogste tijd is om tot een volledige asielstop te komen.

Het kan niet langer zo doorgaan dat iedereen die het woordje asiel uit kan spreken hier zomaar wordt binnengelaten.

En dat geldt temeer nu blijkt dat het kabinet niet eens bij machte is om degenen die hier niet mogen blijven uit ons land weg te krijgen, of om ze zelfs ook maar in het zicht te houden.