Skip to main content

PVV EIST OPHELDERING CADEAU GEGEVEN VERBLIJFSVERGUNNINGEN

Vragen van de leden Fritsma, de Graaf en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van SZW over de berichtgeving dat er fouten zijn gemaakt bij de vrijstelling voor het inburgeringsexamen:

1.)
Hoe is het mogelijk dat u er pas na twee jaar achter komt dat de Immigratie en Naturalisatiedienst nieuwe regelgeving niet toepast, waardoor twee- tot drieduizend vreemdelingen ten onrechte zijn vrijgesteld voor het inburgeringsexamen en een verblijfsvergunning hebben gekregen(*)?

2.)
Waarom heeft u geen grip op de IND? Ziet u zichzelf nog wel in staat om verantwoordelijkheid te dragen voor bijv. de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

3.)
Welk prijskaartje hangt er voor de belastingbetaler aan uw falen, gelet op de extra druk op bijstandsuitkeringen, gezondheidszorg, woningen, veiligheid etc. die het gevolg zijn van de duizenden ten onrechte afgegeven verblijfsvergunningen?

4.)
Waarom trekt u alle ten onrechte verstrekte verblijfsvergunningen niet in?

5.)
Denkt u dat Nederland economisch, cultureel en qua veiligheid iets opschiet met dit soort cadeautjes aan vreemdelingen, nadat u onze samenleving ook al heeft belast met het breken van alle immigratie- en asielrecords?

6.)
Kunt u eindelijk ophouden met het verstrekken van verblijfsvergunningen aan alle asielzoekers en migranten uit islamitische landen? Zo nee, waarom niet?

(*) Brief regering 1 juni 2017