Skip to main content

Begroting Justitie & veiligheid

Voorzitter,
Ik ga namens de PVV het terrein van Immigratie & Asiel belichten.
En dan is natuurlijk de vraag wat we op dat gebied van het nieuwe kabinet mogen verwachten!

Slechter dan Rutte2 kan het op het eerste gezicht natuurlijk niet worden..

Rutte2 heeft immers alle immigratie & asielrecords gebroken die er zijn..
Er is weer een desastreuze pardonregeling ingevoerd..
Overal kwam opvang voor illegalen..
Er is een groot veiligheidsprobleem gecreëerd omdat duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers gewoon uit het oog zijn verloren,,
En ga zo maar door!

Het vreemdelingenbeleid is dankzij VVD en PvdA de afgelopen jaren ontspoord als nooit tevoren.

Helaas is er met het nieuwe kabinet geen verbetering in zicht!
Integendeel!
Zo werd vandaag bekend dat het kabinet nog eens 1750 extra vluchtelingen naar Nederland wil halen.

Let wel, die komen bovenop de normale asielinstroom, die ook dit jaar weer de 30.000 passeert.
Mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is dan ook om af te zien van dit gekkenwerk.

We lezen vandaag dat het kabinet ook extra vluchtelingen op wil halen uit Italië.. Omdat andere Europese landen dat niet doen.
Tja, zo blijft Nederland dus steeds weer de gekke Henkie van Europa.

Het nieuwe kabinet zit er nog maar net, maar heeft al heel snel haar ware aard laten zien.
Alles is weer gericht op het binnen halen van nog meer vreemdelingen.
Ook Rutte III is een kabinet van de massa-immigratie.

Ook de praatjes rond de Turkijedeal zijn al ontmaskerd.

De stelling dat asielzoekers terug worden gestuurd naar Turkije blijkt onzin te zijn.
De Nederlandse ambassadeur in Griekenland, Veldkamp, heeft gezegd dat vrijwel niemand naar Turkije wordt teruggestuurd.
Griekenland is juist weer een magneet voor asielzoekers. Iedereen gaat naar het vasteland, dus ook naar Nederland.
De premier is nu in Afrika in het kader van migratiedeals met Afrikaanse landen, maar we weten nu al dat het een mission impossible is.
Alle berichten wijzen erop dat ook die inspanningen gedoemd zijn te mislukken.
Afrikanen blijven massaal naar Europa komen, ook omdat het Nederlandse asielbeleid helemaal niet verandert.

Iedereen die het woordje "asiel" uitspreekt, heeft in Nederland recht op opvang en een procedure.
Er verandert helemaal niets.

Het vreemdelingenbeleid wordt bovendien gekenmerkt door een situatie waarbij vreemdelingen voortdurend boven de wet worden geplaatst,,
en steeds worden bevóórdeeld ten opzichte van de gewone Nederlanders.

Dit kan met heel veel feiten en omstandigheden worden aangetoond, te beginnen met de situatie dat illegaliteit in Nederland niet wordt bestraft maar zelfs wordt beloond!

Illegalen krijgen van dit kabinet bed, bad en brood, en kunnen bovendien in aanmerking komen voor een pardonregeling.
Want de structurele kinderpardonregeling blijft bestaan, waardoor vrijwel alle asielzoekersgezinnen niet meer uit Nederland vertrekken.

En ja, dan kun je eigenlijk meteen wel weer ophouden!
Dan kan de nieuwe staatssecretaris het gelijk wel weer schudden!

Want je geeft voor de zoveelste keer het signaal af dat het loont om je niet aan de regels en aan de wettelijke vertrekplicht te houden.

De PVV kent geen voorbeelden van Nederlanders die worden beloond wanneer ze wetten of regels geweld aandoen.

En de meesten die hier in deze Kamer altijd de mond vol hebben over onze democratische rechtsstaat, hebben heel weinig recht van spreken.

Want we hebben hier een situatie dat illegalen vaak herhaaldelijk van de rechter te horen hebben gekregen dat ze hier niet mogen zijn en dus moeten vertrekken!

En dan zegt het grootste deel van deze Kamer; “Trek je maar niets van die rechterlijke uitspraken aan, want we gaan juist belastinggeld aan je uitgeven zodat je hier nog een tijdje langer wordt opgevangen!

Het grootste deel van de deze kamer zegt ook: “Trek je maar niets van die rechterlijke uitspraken aan, want als je die negeert kun je nog mooi in aanmerking komen voor de pardonregeling.

De staatssecretaris moet dit wan-beleid verdedigen,
en dan wil ik hem echt vragen:

Denkt hij echt dat op deze manier problemen worden opgelost..
Denkt hij er zo voor te zorgen dat illegalen wel uit ons land vertrekken..

En denkt hij zo begrip te kweken bij de gewone Nederlanders, die zich wel aan de regels moeten houden..
Die hun plichten wel serieus moeten nemen..
Die geen rechterlijke uitspraken naast zich neer mogen leggen.
En die er zeker niet voor beloond worden als ze dat wel doen!

Dit is natuurlijk niet uit te leggen, en daarom vraagt de PVV om onmiddellijke beëindiging van de structurele kinderpardonregeling. En om een definitieve stop op de illegalenopvang.
Sluit niet alleen de bestaande gemeentelijke locaties voor illegalenopvang, maar zie ook af van de plannen voor nieuwe locaties, zoals in het regeerakkoord staat.

In plaats van illegaliteit te belonen, is het de allerhoogste tijd om het strafbaar te stellen.
Graag een reactie van de staatssecretaris hierop.

Voorzitter,
Illegalen staan ook boven de wet omdat het kraakverbod niet voor hen blijkt te gelden.
In Amsterdam heeft de actiegroep “we are here” onlangs voor de 30e keer een gebouw gekraakt.

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat deze kraaktocht van illegalen nog steeds geen halt is toegeroepen.
Waarom treedt het kabinet niet op!
Klopt het dat er nog niet eens 1 illegaal is vervolgd en veroordeeld op grond van de anti-kraakwet.

Ook het nieuwe kabinet doet helemaal niets en laat illegalen simpelweg hun gang gaan.
De PVV eist dat deze laksheid wordt omgezet in daadkracht:
Pak die kraakillegalen aan, zet ze vast en zet ze eindelijk eens uit!

Voorzitter,
Vreemdelingen staan ook boven de wet omdat ze niet worden aangepakt als ze de boel bedonderen.
Ze komen bijvoorbeeld binnen met valse documenten, liegen vluchtverhalen bij elkaar, of regelen verblijfsvergunningen met schijnrelaties.

Er wordt in verblijfsprocedures heel vaak onjuiste informatie verstrekt, en er zijn mede daardoor duizenden verblijfsvergunningen ingetrokken.
Maar het kabinet heeft in de beantwoording van de feitelijke vragen aangegeven dat slechts in 80 gevallen aangifte bij de politie is gedaan!

Hoe kan dit, wil ik van de staatssecretaris weten.
En kan de staatssecretaris garanderen dat vanaf nu wel standaard aangifte wordt gedaan tegen vreemdelingen die de kluit belazeren.

En doe ook veel meer aan controle!
Als je in bijv. in de elsevier van 25 maart dit jaar een verhaal leest van een asielzoeker die er over opschept dat hij met een vals paspoort business class naar Nederland is gevlogen en vervolgens gewoon een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan weet je dat er heel veel mis is.

Voorzitter, de structurele bevóórdeling van vreemdelingen in Nederland wordt ook gemerkt door de Nederlanders die een sociale huurwoning nodig hebben.

Die krijgen steevast te horen dat ze naar een woning kunnen fluiten. Omdat statushouders, uit bijv. Syrië en Eritrea, voorrang krijgen bij de toewijzing van die huurwoningen.
De PVV wil dat dit ophoudt!

En al die sociale huurwoningen die aan Syriërs zijn gegeven, moeten weer vrij komen door het intrekken van hun tijdelijke asielvergunningen.

Honderdduizenden Syriërs keren terug naar huis, omdat het er weer veilig is!
De oorlog is er voorbij, de wederopbouw is er begonnen, dus het is onnodig en onuitlegbaar dat de ongeveer 70.000 Syriërs die de afgelopen jaren tot Nederland zijn toegelaten hier blijven.

Ik vraag de stas. daarom om met heel veel spoed het verblijfsrecht van deze mensen te beëindigen!
Meehelpen met de wederopbouw van het eigen land ligt meer voor de hand dan hier massaal in de schaarse sociale huurwoningen en in de bijstand te blijven hangen..

Vz, ook de zorg moet worden genoemd.
Waar Nederlanders grote moeite hebben om bijv. het eigen risico te betalen, krijgen asielzoekers alle zorg helemaal gratis!
Voor hen is er geen eigen bijdrage, geen eigen risico,

Zelfs de zorg waar Nederlanders zich voor moeten bijverzekeren, krijgen asielzoekers gratis en voor niks!
Denk aan tandartszorg of brillen.
Ook dit meten met 2 maten is onhoudbaar.

De PVV wil zoals bekend een volledige asielstop, maar zolang die er nog niet is, moet de zorg voor asielzoekers beperkt worden tot alleen de medisch noodzakelijke zorg.
Ook hierop wil ik graag een reactie van de staatssecretaris.

Voorzitter, ik rond af.
We hebben eigenlijk in heel korte tijd gezien dat dit kabinet gigantisch door de mand is gevallen voor wat betreft het inperken van de massa-immigratie.

Er worden meer vluchtelingen uit het buitenland opgehaald om hier te zijn, bovenop de gangbare asielinstroom.
De Turkijedeal werkt niet.
Vrijwel iedereen wordt naar Europa gestuurd in plaats van teruggestuurd naar Turkije.
Migratiedeals werken niet.

Het wordt tijd dat het kwartje eens valt bij het kabinet.
We moeten onze eigen grenzen sluiten.
We moeten het heft in eigen handen nemen om die massa-immigratie eindelijk te stoppen.
Door het sluiten van de eigen grenzen kun je asielzoekers tegenhouden.

Wat het kabinet doet, is niet alleen bijzonder vaag, het regeerakkoord blinkt uit in vaagheid.
Helemaal niets wordt concreet geregeld en alles wat wel concreet wordt geregeld is in het voordeel van vreemdelingen.

Zolang dit zo blijft, is ieder woord over een streng vreemdelingenbeleid pure misleiding.
Met die misleiding zal de PVV het kabinet beslist niet laten wegkomen.