Skip to main content

PVV-vragen over onrust na aanval op joods restaurant

Schriftelijke vragen van de leden Markuszower, Fritsma, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Brede onrust na aanval op joods restaurant'(*):

1.)
Kunt u aangeven waarom iemand die een brandende vloeistof richting een moskee gooit wèl vervolgd wordt voor een terroristisch misdrijf en deze antisemitische terrorist slechts een paar uurtjes heeft vastgezeten en slechts vernieling ten laste wordt gelegd(**)?

2.)
Waarom heeft u niet opgetreden tegen deze daad van terreur door ervoor te zorgen dat deze terrorist vervolgd wordt voor het plegen van een terroristisch misdrijf in plaats van vernieling en diefstal? Was u soms te druk met het herschrijven van een WODC-onderzoek?

3.)
Beseft u dat u, door deze terrorist niet te vervolgen voor een terroristisch misdrijf, de deur open zet voor nieuwe aanslagen op joodse doelwitten? Zo nee, waarom niet?

4.)
Hoe is het mogelijk dat deze persoon verblijfsrecht in Nederland heeft gekregen? Om wat voor verblijfsrecht gaat het, en wanneer wordt dat ingetrokken?

5.)
Bent u bereid ervoor te zorgen dat deze terrorist opgepakt wordt, vervolgd wordt voor het plegen van een terroristisch misdrijf, en na het uitzitten van zijn nog op te leggen straf het land uitgezet wordt, en ervoor te zorgen dat deze gevaarlijke terrorist nooit meer voet op Nederlandse bodem zal zetten? Zo nee, waarom niet?

(*) Telegraaf, 11 december 2017
(**) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:413
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:4137