Skip to main content

PVV: WEG MET ASIELPROFITEURS DIE SCHOONMAAKWERK WEIGEREN

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat asielzoekers weigeren om toiletten schoon te maken in een asielzoekerscentrum:

1.)
Bent u bekend met het bericht “Asielzoekers Alkmaar woedend over nieuw schoonmaakbeleid toiletten”(*)?

2.)
Hoe beoordeelt u het dat asielzoekers het vertikken om in een asielzoekerscentrum toiletten schoon te maken? Deelt u de mening dat deze lieden geen echte vluchtelingen zijn maar profiteurs die wel gratis gezondheidszorg, huurwoningen en uitkeringen eisen, maar niet de intentie hebben om er ook maar iets voor terug te doen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Waarom blijft u nepvluchtelingen binnenhalen, ten koste van de Nederlanders die bijvoorbeeld wel als schoonmaker (willen) werken en belasting betalen om de opvang van vreemdelingen te regelen die dus zelf te beroerd zijn om mee te helpen met de schoonmaak van hun eigen opvangcentrum?

4.)
Hoe beoordeelt u uw eigen asielbeleid in het licht van het geven van opvang en wellicht verblijfsvergunningen aan figuren die zeggen dat een Nederlands asielzoekerscentrum “erger is dan een gevangenis in Syrië”?

5.)
Bent u bereid om het asielverzoek van bedoelde ondankbare, onbeschofte profiteurs af te wijzen en hen zo snel mogelijk uit Nederland te verwijderen?

6.)
Bent u tevens bereid om eindelijk een volledige asielstop in te voeren, temeer daar vrijwel alle asielzoekers die ons land bereiken door andere veilige landen zijn gereisd waar ze allang in veiligheid waren en dus louter vanuit economisch motief naar Nederland zijn gekomen? Zo nee, waarom niet?

(*) Asielzoekers Alkmaar woedend over nieuw schoonmaakbeleid toiletten: ’Ga andermans shit niet opruimen’ (Telegraaf, 18 april 2018)