Skip to main content

PVV-vragen over de enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat Kampen wordt geconfronteerd met een enorme toename van criminaliteit door asielzoekers die verblijf hebben in het AZC te Dronten(*)?

2.)
Hoe kan het dat criminele asielzoekers in Kampen en andere plaatsen nog steeds hun gang kunnen gaan, terwijl u meerdere malen heeft toegezegd om deze overlast tegen te gaan?

3.)
Waarom worden deze criminele asielzoekers niet snel afgewezen, vastgezet en uitgezet? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt?

4.)
Hoeveel criminele asielzoekers bevinden zich in Nederland en hoeveel zijn er veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf?

5.)
Welk percentage van de criminele asielzoekers heeft eerder elders een (kansloze) asielaanvraag ingediend en waarom hebben deze personen de vrijheid om te asielhoppen, waarbij ook nog standaard verblijf in een asielzoekerscentrum wordt gegeven op kosten van de belastingbetaler?

6.)
Waarom laat u afgewezen asielzoekers lopen zodat ze in de illegaliteit kunnen verdwijnen en door kunnen gaan met het tot last zijn van onze samenleving?

7.)
Bent u bereid om (eindelijk) een volledige asielstop in te stellen nu wederom blijkt dat het gekkenwerk is om iedereen de mogelijkheid te geven om in Nederland asiel aan te vragen?

(*) https://www.destentor.nl/kampen/enorme-toename-van-criminaliteit-in-kampen-door-asielzoekers~a6fd717e/