Skip to main content

Begroting Justitie en Veiligheid 2019

Voorzitter,
Het is weer tijd om ook op het onderdeel Immigratie & asiel
de balans op te maken.

En dat geeft helaas alleen maar slecht nieuws!

Dit kabinet heeft wederom het immigratierecord gebroken.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er het afgelopen jaar 235.000 migranten tot Nederland toegelaten.

Dat is nog nooit eerder vertoond.

Tegelijkertijd lukt het dit kabinet niet om uitgeprocedeerde vreemdelingen ons landweer weer uit te krijgen.

Illegalen en overlastgevers hebben in onze samenleving vrij spel.

Die kunnen doen en laten wat ze willen;
Er wordt zelfs niet ingegrepen als illegalen jarenlang tientallen gebouwen kraken.

Kortom, het kan niet slechter !!

Door dit kabinet wordt geen enkel probleem opgelost!
Het enige dat de stas. doet is zich constant verschuilen achter de Europese Unie.

De EU heeft inmiddels het hele vreemdelingenbeleid naar zich toe getrokken,
en dan rest de stas. te zeggen dat hij zijn best zal doen om alles in EU verband te regelen.
Maar dat lukt niet!
En de EU wil helemaal geen immigratiebeperking.

Als resultaat zit hier een machteloos kabinet en een machteloze stas. van Justitie en Veiligheid.

Te laf om het heft in eigen hand te nemen!
En om eindelijk eens op te komen voor het Nederlands belang.

Voorzitter,
Alsof de Brusselse bemoeienis met het vreemdelingenbeleid nog niet erg genoeg is,
wil het kabinet de Verenigde Naties er ook nog een grote rol in geven.

Want het kabinet schaart zich achter dat vreselijke migratiepact van Marrakesch.

Daarmee laat het kabinet zijn ware aard zien.
Daarmee laat het kabinet zien dat het nóg méér massa- immigratie wil.
Want méér migratie vormt de kern van die hele Marrakesch overeenkomst.

Hierbij wordt gewezen op alle migratietypen.
Variërend van arbeidsmigratie tot partner- en gezinsmigratie.

Wat bezielt het kabinet om dit te onderschrijven,
is mijn eerste vraag.

 

Meer immigratie is echt het laatste wat ons land nodig heeft.

In die vreselijke VN overeenkomst staat nog veel meer voorzitter..
Zo moeten migranten meer rechten krijgen.

Gewezen wordt op toegang tot gezondheidszorg,
Toegang tot sociale voorzieningen.

Maar we lezen ook dat migranten niet vaak mogen worden vastgezet.
Laat illegalen dus maar weer lekker lopen.
Ook daar tekent het kabinet voor.

Verder is de wereldvreemde politieke correctheid in die tekst niet bij te houden..

Zo wordt immigratie een verrijking van de samenleving genoemd en mag er geen negatieve perceptie zijn t.a.v. migratie of migranten.

Er mag alleen nog maar positief over migratie gesproken worden; hoe verzin je het…

Het verkiezingsprogramma van Groen Links is hier nog niks bij.

De PVV roept het kabinet met klem op om zich van deze rampovereenkomst af te keren!

Volg het goede voorbeeld van verstandige landen als de VS, Australië en Hongarije, die dat ook al gedaan hebben.
En die ook al op de reële gevaren van deze overeenkomst hebben gewezen..

Als het kabinet geen afstand neemt van dit pact,
zul je zien dat de hele vreemdelingenindustrie er bij iedere rechtszaak mee op de proppen komt.

Want die rare VN visie op immigratie is dan ook de visie van het kabinet.

Men zal er keer op keer op wijzen dat het kabinet zich achter de 34 doelstellingen heeft geschaard van meer migratie en meer rechten van migranten.

Men zal er ook bij elke zaak op wijzen dat het kabinet zich heeft verplicht, om rekening te houden met de kwetsbaarheid van migranten.

Want ook dat staat in de tekst.
En daar kun je natuurlijk echt alle kanten mee op!

Vreemdelingenadvocaten zullen ontelbare vormen van kwetsbaarheid verzinnen voor hun cliënten.

En drie keer raden wat de Nederlandse rechters daar dan van zullen vinden.

In een land waar recentelijk zelfs een verkrachter is gematst met een veel te lage straf,
omdat hij anders misschien zou worden uitgezet..

Begin hier dus niet aan!!

 

Voorzitter,
Als we specifiek naar de asielmigratie kijken, dan zien we een chaos waar het kabinet geen enkele grip meer op heeft.

Iedereen uit de hele wereld kan hier asiel aanvragen en doet dat ook.
De staatssecretaris deelt aan de lopende band verblijfsvergunningen uit aan asielzoekers die dat niet verdienen.

Ze zijn immers vrijwel allemaal via andere veilige landen naar Nederland gekomen.
Op het moment dat ze hier aankloppen zijn het dus al lang geen echte vluchtelingen meer.

Hoe lang wil de stas. nog doorgaan met het geven van asielvergunningen aan mensen die hier simpelweg geen bescherming nodig hebben!

Die eigenlijk de kluit bedonderen door de IND wijs te maken dat ze geen idee hebben van hun reisroute en van de landen die ze gepasseerd zijn..
Omdat ze anders naar die landen terug moeten..

De staatssecretaris heeft daarnaast ook totaal geen antwoord op het wangedrag van criminele asielzoekers!

Rond asielzoekerscentra, in plaatsen als Ter Apel, Kampen en Weert zijn de rooftochten, de inbraken en de geweldplegingen niet meer te overzien.

De Telegraaf meldde onlangs dat ongeveer 4000 asielzoekers de afgelopen tijd verdacht zijn van het plegen van zo’n 5000 misdrijven.

Al heel lang horen we praatjes van de staatssecretaris en van de premier dat dit tuig zal worden aangepakt.
Maar het gebeurt niet.

Ook het paradepaardje van de VVD, het zgn aso azc, is een triest zwaktebod.
Het kabinet geeft namelijk zelf aan dat de meeste vreemdelingen die daar worden gehuisvest gewoon weer verdwijnen in de illegaliteit.

Bedankt VVD voor dit peperdure fiasco!

Voorzitter, dat tuig moet natuurlijk z.s.m. van straat worden gehaald, worden opgepakt en uitgezet!

Zorg hier nu eens een keer voor vraag ik de staatssecretaris.

Want de aanslag op de veiligheid die we nu dagelijks zien is echt niet meer te tolereren.

Zelfs buschauffeurs die bij asielzoekerscentra rijden zijn de wanhoop nabij..

Ze moeten aanzien hoe asielzoekers zonder te betalen de bus binnenstormen,
en chauffeurs en medepassagiers bespugen en bedreigen..

Elke zin van deze staatssecretaris over de aanpak van criminele asielzoekers is een holle frase.

Volgens de eigen cijfers van het kabinet zijn er de eerste 6 maanden van dit jaar slechts 30 verblijfsvergunningen geweigerd of ingetrokken vanwege openbare orde.

En dat is geen wonder voorzitter, want zelfs als een asielzoeker bijv
5 maanden in de gevangenis heeft gezeten,
dan nog heeft dat geen gevolgen voor zijn verblijfsprocedure.

Criminele asielzoekers worden in Nederland dus niet aangepakt, maar ze krijgen gewoon verblijfsrecht.
Dat is een schande voorzitter.

Kijk, als je niet eens de bereidheid hebt om zware misdadigers tegen te houden, dan is je vreemdelingenbeleid natuurlijk niets waard!

Ondertussen blijven asielzoekers op kosten van de belastingbetaler lekker doorprocederen en stapelen ze de ene verblijfsaanvraag op de andere.

Dan loopt het systeem natuurlijk een keer vast, en dan krijgen asielzoekers ook nog geld, omdat de IND te laat op de verblijfsaanvragen beslist.
Vreemdelingenadvocaten weten natuurlijk wel raad met deze loterij.

Gratis schieten met verblijfsaanvragen en het is vanzelf een keer prijs met één die over de beslistermijn gaat.
En de staatssecretaris maar betalen…

Al met al moet je natuurlijk concluderen dat het onhoudbaar is om iedereen die het woordje asiel uit kan spreken hier op te vangen.

De PVV eist daarom een volledige asielstop.

Stop met die asielopvang,
Stop met die asielprocedure, die massaal wordt misbruikt
Stop met het importeren van geweld en ellende,
Stop met de ontwrichting en islamisering van de Nederlandse samenleving.

Graag een reactie..

Voorzitter, tenslotte nog een woord over het kinderpardon want het gedram om die regeling te verruimen houdt maar niet op.

Als je kijkt naar de cijfers die het kabinet er zelf over heeft verstrekt, zie je het verschrikkelijke effect van zo’n pardonregeling.

Van de 2830 personen die bij die regeling zijn afgewezen, zijn er namelijk slechts 230 aantoonbaar uit Nederland vertrokken.
Dat is slechts 8%.
Vrijwel alle asielzoekersgezinnen die de afgelopen jaren niet voor de regeling in aanmerking kwamen zijn hier dus blijven hangen.

Zo’n pardonregeling houdt de hoop op een verblijfsvergunning namelijk levend, vooral als een groot deel van de politiek steeds blijft zeuren om verruiming van dat pardon.

Het resultaat is nog meer kinderen die zonder verblijfsrecht in NL opgroeien.
Zachte heelmeesters maken hele stinkende wonden en het wordt tijd dat de staatssecretaris
die dramatische effecten van die pardonregelingen eens toegeeft.
Erkent hij dat het een grote fout was om weer met zo’n regeling te komen.
Graag een reactie..

Daar kan ik het in 1e termijn bij laten voorzitter..