Skip to main content

PVV-vragen over criminele asielzoekers in Leerssum

 Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over criminele asielzoekers in Leerssum:

1.)
Kent u het bericht dat (school)meisjes en buschauffeurs worden bedreigd, bespot en geïntimideerd door mannelijke asielzoekers uit het asielzoekerscentrum in Leersum (*)?

2.)
Waarom laat u op kosten van de belastingbetaler zo’n crimineel broeinest, vol met overlastgevende gelukszoekers, bestaan?

3.)
Hoe is het mogelijk dat de daders dag in dag uit rustig hun gang kunnen gaan met het terroriseren van de Nederlandse burger, zonder dat u ingrijpt door dit tuig vast te zetten en uit Nederland te verwijderen?

4.)
Realiseert u zich dat uw beloften om dit tuig aan te pakken helemaal niets waard zijn en dat de veiligheid in ons land meer verdient dan loze woorden?

5.)
Wat moet er nog meer gebeuren voordat u inziet dat we niet iedereen op moeten vangen die het woordje ‘ asiel’ uit kan spreken en ons land eindelijk de broodnodige asielstop krijgt?

(*) AD, 27-11-2018