Skip to main content

PVV eist opheldering over “zoek raken” Algerijnse messentrekker

Vervolgvragen van het lid Fritsma (PVV) over de aanpak van een Algerijn die bijna een Groningse held doodstak:

1.)
Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat deze levensgevaarlijke Algerijnse crimineel op vrije voeten is gesteld en niet uit Nederland is verwijderd (vooraf gegaan door vreemdelingenbewaring)?

2.)
Is deze misdadiger daadwerkelijk in vreemdelingenbewaring gezet zoals in de brief van het OM van 1 maart j.l. is gesteld? Zo ja, waarom is hij dan zo snel weer vrijgelaten en niet uitgezet? Zo neen, waarom niet en waarom is het slachtoffer met onjuiste informatie op het verkeerde been gezet?

3.)
Realiseert u zich dat het zomaar in onze samenleving vrij laten van deze agressieveling nog meer onschuldige slachtoffers op kan leveren dan de Groningse held die hij al heeft geprobeerd dood te steken?

4.)
Realiseert u zich tevens dat uw belofte om criminele vreemdelingen aan te pakken geen snars waard is omdat u ze in de praktijk gewoon letterlijk laat lopen?

5.)
Waarom wordt (na lang aandringen) alleen aan het slachtoffer medegedeeld dat de dader “inderdaad zoek is”, gevolgd door de mededeling dat de kans klein is dat de dader wordt aangehouden en de aan hem opgelegde schadevergoeding (zelf) betaalt? Waarom wordt in plaats van deze laakbare laksheid niet gezegd dat alles op alles gezet gaat worden om deze crimineel op te pakken, uit te zetten en hem de schadevergoeding te laten betalen?

6.)
Erkent u dat u de grip op criminele vreemdelingen totaal kwijt bent en dat het mede daardoor de hoogste tijd is voor een volledige asielstop?

7.)
Erkent u tenslotte dat u in dit specifieke geval toch over een individuele zaak dient te berichten omdat de controlerende taak van de Kamer niet opzij gezet kan worden in dit geval van zeer ernstige tekortkomingen rond de aanpak van criminele vreemdelingen en het gevaar dat dit voor de samenleving oplevert?