Skip to main content

PVV: GOOI ROVENDE AISELZOEKERS EINDELIJK ONS LAND UIT!

Schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Middelburg stelende asielzoekers beu is:

1.)
Kent u het bericht "Middelburg is overlast door stelende asielzoekers beu"(*)?

2.)
Hoe kan het dat rovende asielzoekers overal in Nederland nog steeds vrij spel hebben, ondanks herhaalde kabinetsbeloften om ze aan te pakken?

3.)
Hoe legt u aan de Nederlandse burger uit dat u dit tuig binnen blijft laten en ook belastinggeld uit blijft geven om ze onderdak, leefgeld, gezondheidszorg etc. te geven?

4.)
Realiseert u zich dat het gekkenwerk is om iedereen die het woordje "asiel" uitspreekt op te vangen, ongeacht land van herkomst, crimineel verleden etc.? Zo nee, waarom niet?

5.)
Is het dit jaar (in tegenstelling tot vorig jaar) al gelukt om meer dan 5 criminele asielzoekers op grond van de openbare orde van straat te halen en uit te zetten? Zo nee, schaamt u zich niet voor deze absurde wanprestatie?

6.)
Bent u bereid om een totale asielstop in te stellen, alle AZC's te sluiten en alle criminele asielzoekers en statushouders uit Nederland te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/middelburg-is-overlast-door-stelende-asielzoekers-beu-1.1573680