Skip to main content

Najaarsnota 2021

Dit is waarschijnlijk het laatste debat met deze minister van Financiën. We gaan hem missen. Laat ik deze zeven minuten positief beginnen.
Het lijkt er namelijk op dat hij op afscheidstournee is. Hij strooit met afscheidscadeautjes. Waar hij vroeger nog de zuinige Scrooge was -- we kennen hem allemaal -- lijkt hij nu meer op Santa Claus. Het kan niet op:

• 7 miljard extra voor klimaat;
• 5 miljard voor het stikstoffonds om boeren mee uit te kopen;
• 20 miljard voor een Nationaal Groeifonds -- u weet wel, dat is zo'n "geld zoekt project"-fonds –
• 20 miljard als donatie voor het Europees Herstelfonds. Hij geeft Italië en Spanje ieder een gift van de Nederlandse belastingbetaler van maar liefst 4 miljard, gewoon omdat hij in die landen niet als Scrooge gezien wil worden.
• Voor 20 miljard gaat hij ook nog garant staan voor goedkope leningen. Het is nog maar te bezien of we die ooit terugkrijgen.
• 10 miljard geeft hij elk jaar weg aan Brussel.
• En hij koopt op de valreep nog een schilderijtje van 150 miljoen, gewoon omdat het kan.

De miljarden vliegen ons om de oren. Dan heb ik het niet eens over het aanstaande regeerakkoord, waarin weer nieuwe miljardenfondsen worden aangekondigd: een klimaatfonds, een stikstoffonds van 20 miljard en een woningfonds. Maar in al dit gegooi met geld en in al die fondsen mis ik één fonds, namelijk het koopkrachtfonds.
Deze minister is de burgers van Nederland helemaal vergeten. Daar zitten we hier toch voor? De helft van de huishoudens is financieel ongezond en kwetsbaar, bleek recent uit het onderzoek van Deloitte. Een derde van de huishoudens heeft moeite om de rekeningen te betalen. Dat zijn 2,5 miljoen gezinnen. 550.000 huishoudens leven in energiearmoede. 1 miljoen mensen leven in armoede in Nederland. 160.000 mensen lopen bij de voedselbank. Dit is Nederland anno 2021. Dat zou de minister van Financiën zich moeten aantrekken. Dit probleem wordt met de dag groter. De prijzen rijzen de pan uit. Nederland is voor veel mensen onbetaalbaar.

- Door de gigantisch gestegen gasprijs is de energierekening voor velen inmiddels onbetaalbaar.
- Door de gestegen olieprijs betalen we nu meer dan €2 voor 1 liter benzine aan de pomp. 1 liter bier is goedkoper dan 1 liter benzine. Kunnen we niet op bier gaan rijden? 1 liter bier kost slechts €1,90. Door de toegenomen vraag en de schaarste zijn de prijzen van voedingsmiddelen omhooggeschoten. De prijs van olie is met 60% omhooggegaan, die van graan met 41%, die van suiker met 54% en die van mais met 38%.
- Ook de vrachttarieven zijn vertienvoudigd.
- Dat slaat allemaal door in de inflatie. Die staat nu op 5,6%, waar het CPB nog uitgaat van 1,9%. Het is de hoogste stand in 40 jaar. Alles wordt duurder. Dat geldt niet alleen voor boodschappen, maar ook voor kleding, cosmetica, verzekeringen, bouwmaterialen; het geldt voor alles.
- Door de schaarste op de woningmarkt en de lage rente zijn de huizenprijzen ook sky-high. Een woning is niet meer te krijgen of niet meer te betalen. In één jaar tijd steeg de prijs van een woning met 20%. De gemiddelde prijs van een woning was vijf jaar geleden nog tweeënhalve ton. Inmiddels ligt die boven de vier ton. Deze prijsstijging zit niet eens in het inflatiecijfer van 5,6%. Hoe hoog zou de inflatie uitkomen als je de stijging van 20% van de huizenprijzen zou meenemen?

Daar komt nog eens bij dat dit kabinet de btw op boodschappen twee jaar geleden met 50% verhoogde. Onder tien jaar Rutte verdubbelde de energiebelasting, stegen de huren met 35% en verloren gepensioneerden 25% aan koopkracht. Het kabinet gooide dus olie op het vuur. Maar de problemen van de gewone man en vrouw interesseren deze minister geen snars. Hij is veel te druk bezig met het klimaat, met stikstof, met het wegpesten van de boeren, met de Europese Unie, met het opvangen en huisvesten van tienduizenden asielzoekers en met het overmaken van miljarden naar Afrika en landen als Italië. De hardwerkende belastingbetaler is er alleen maar om uitgeknepen te worden. Zij betalen de rekening.

De PVV wil dat de Nederlander weer op één wordt gezet. Het water staat tot aan hun lippen. De PVV wil daarom dat de btw op boodschappen weer omlaaggaat, dat de energiebelasting weer omlaaggaat, dat de huren weer omlaaggaan en dat het eigen risico wordt afgeschaft. Ook moeten de gepensioneerden weer worden geïndexeerd. Het is te schandalig voor woorden hoe onze ouderen worden behandeld en uitgekleed door dit kabinet. Daar zal ik straks een motie over indienen.

De vraag voor vandaag is dan ook: hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de koopkracht van de gewone man of vrouw op peil blijft?
Heeft hij voor hen ook een afscheidscadeau of denkt hij: na mij de zondvloed?

Tweede termijn
Dank aan de minister voor de beantwoording. Ik heb drie moties. De eerste twee moties gaan over meer koopkracht en de derde motie gaat over de huizenmarkt.
De eerste motie gaat over gepensioneerden. Ik zei al dat de PVV het een grof schandaal vindt hoe er met gepensioneerden in dit land wordt omgegaan. Ze hebben inmiddels 25% van de koopkracht op hun pensioen moeten inleveren, doordat ze niet geïndexeerd zijn, terwijl de pensioenfondsen, zoals we allemaal weten, bomvol met geld zitten. Het gaat om bijna 1.700 miljard. Nog geen tien jaar geleden was dat minder dan de helft. Er is dus geld genoeg, maar de gepensioneerden worden op een misdadige manier afgeknepen. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat gepensioneerden sinds 2008 al 20 tot 25% aan koopkracht op hun pensioen hebben ingeleverd;
verzoekt de regering alles in het werk te stellen om de pensioenen in 2022 te volledig indexeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Tony van Dijck
Léon de Jong

Voorzitter. Dan heb ik nog een motie. Zoals ik al zei, wordt de koopkracht met de hoge inflatie gigantisch uitgehold. De koopkracht was in september 0,8. Dat was al heel schamel. Dat was een heel klein plusje, maar dat wordt nu een dikke min; vandaar de volgende motie.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat door de extreem hoge inflatie van 5,6% het in september beloofde koopkrachtplusje volledig omslaat in een dikke min;
overwegende dat daardoor miljoenen Nederlanders nog moeilijker of zelfs helemaal niet meer kunnen rondkomen;
overwegende dat een herstel van koopkracht keihard nodig is;
verzoekt de regering de verhoging van de btw op boodschappen terug te draaien, de huren te verlagen en het eigen risico af te schaffen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Tony van Dijck
Léon de Jong

Voorzitter. Dan nog een motie over de woningmarkt. Er is weinig over gezegd door deze minister; ik geloof zelfs helemaal niets. Het is een heel groot debacle. Er is geen fatsoenlijk huis meer te krijgen. Je moet volgens mij twee keer modaal verdienen om in aanmerking voor een gemiddelde koopwoning. Daarom de volgende motie.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de gemiddelde prijs van een koopwoning het afgelopen jaar met bijna 19% is gestegen tot boven de € 400.000;
constaterende dat de NHG – grens op € 325.000 staat en dus veel te laag is;
verzoekt de regering de NHG-grens op te hogen tot € 400.000,
en gaat over tot de orde van dag.
Tony van Dijck
Alexander Kops