Skip to main content

Algemene Financiële Beschouwingen

De chaos regeert”, kopte de Volkskrant 2 weken geleden. En zo is het! Wat een enorme puinhoop maakt dit Kabinet ervan.
Het kabinet rent van crisis naar crisis! Achter de feiten aan.
Op Prinsjesdag zelf kregen we nog 4 brieven, waarin de MN nog voor tientallen miljarden werd verbouwd.
En gisterenmiddag kregen we dan de langverwachte uitwerking van de beloofde prijsplafond. Heel Nederland keek er naar uit.

En wat schetst mijn verbazing. Niets voor 2022! Nada!
Terwijl honderdduizenden gezinnen het water tot aan de lippen staat. Ze trekken het niet meer.
We kennen de voorbeelden van de gepensioneerde vrouw die op waxinelichtjes kookt. Het werkend gezin dat zich meldt bij voedselbank. Of dat jongetje dat in de klas flauw viel van de honger.
Ze kunnen de boom in van deze minister. Dit is ronduit asociaal beleid.
In november en december krijgt men dan een kleine korting op de energierekening; een douceurtje van 190 euro. that’s it!
Maar wat is nu 190 euro als je de huur, de boodschappen, de zorgpremie niet kan betalen!

Deze minister is verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid van mensen. Maar ze laat ze gewoon door het ijs zakken. Niet voor niets heeft de PVV aangifte gedaan tegen het Kabinet omdat het verzaakt.

Hoe moeten mensen hun boodschappen betalen. Wat zegt u tegen deze mensen; ga maar stelen; stop met eten tot januari!

Niet alleen de energierekening, ook voedingsmiddelen, de zorgpremie, verzekeringen, de kapper, het openbaar vervoer. Alle wordt steeds duurder. Vorige maand bedroeg de inflatie meer dan 17%.
En wat was de reactie van deze minister: het is vreselijk. Het is enorm hoog. ….Het is schrikbarend. Maar wat hebben we daaraan. Als mensen niets te eten hebben! Deze inflatie, deze hoge energierekening is niet de schuld van de mensen, maar is de schuld van de Politiek!
Dus de Politiek moet hen ook compenseren! Niet in 2023, maar dit jaar!

Maar zeg eens eerlijk minister. Volgens mij bent u maar al te blij met de hoge energieprijzen. Dat stimuleert energiebesparing en versnelt de verduurzaming en energietransitie. Het is dus goed voor haar klimaat-obsessie en levert de schatkist ook nog eens extra miljarden op aan gasbaten en belastingen. Dus stiekem zit hier een tevreden minister.
Misschien verklaart dat haar laksheid!

Het kabinet geeft de oorlog van alles de schuld, maar de inflatie liep al fors op voor de inval van Rusland (6%) en ook toen deed men ook niets.
In plaats van de inflatie te beteugelen, drijft deze minister de inflatie alleen maar verder op: olie op het vuur
- De btw en belastingen op energie worden weer flink verhoogd, waardoor energieprijzen nog hoger worden (2023)
- Ook de accijnzen op brandstof, frisdrank en sigaretten gaan weer omhoog en de vliegtaks gaat 3 x over de kop!
Allemaal zaken waardoor de inflatie nog harder stijgt. Dom dom dom.
Wat gaat de minister doen om de inflatie omlaag te krijgen?

De PVV wil per direct de Btw op Boodschappen verlagen naar 0%, zodat boodschappen goedkoper worden. Dat scheelt bijna 10%.
De PVV wil per direct de belastingen op energie schrappen.
Dit vragen we al sinds het begin van dit jaar, want waarom moet deze minister miljarden verdienen over de rug van mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen?
De PVV wil ook dat de Minister per direct het asociale Eigen risico afschaft, de boete op ziek zijn en de huren verlaagt met 15%
Tot slot willen wij het extraatje voor onze ouderen, de IOAOW, behouden; die € 25 extra per maand kunnen ze3 meer dan goed gebruiken. Dat nu weghalen is echt heel gemeen!
Voorzitter, ons land, ons mooie Nederland is een land in verval.
Het kabinet geeft een Brevet van onvermogen af, iedereen ziet het.
Niet voor niets is het vertrouwen in dit kabinet gezakt tot een historisch dieptepunt.
Mijn vraag is dan ook aan deze minister: Ziet u het nog wel zitten! Kunt u het nog wel aan!
Want we zien de ellende om ons heen………
We zien de boeren die al maanden vechten voor hun voortbestaan.
We zien de tsunami aan asielzoekers, waar niemand op zit te wachten.
We zien de ellende in de zorg en de verpleeghuizen.
Onze ouderen zien we wegkwijnen in de kou, na jaren inleveren.
De 1 miljoen gezinnen en 300.000 kinderen die in armoede leven.
Maar ook het MKB, steeds meer bakkers en tuinders zien het niet meer zitten vanwege de energiekosten en houden het voor gezien.

Mensen zijn boos. Ondernemers voelen zich in de steek gelaten.
Deze minister straalt machteloosheid uit. Het is bijna zielig.
Ze kan het niet!
Of het lukt niet bij de uitvoering (de Belastingdienst kan het niet aan), of het mag niet van Brussel
of het staat niet in het Coalitieakkoord.
Houd op met al die excuses en rotsmoezen!
Als je het niet kan, laat dan een ander het doen…..
Maar laat niet heel Nederland in de steek ! Zoals nu gebeurt.

Energiekosten
De minister presenteert nu een energieplafond voor 2023.
Wat ons betreft volstrekt onvoldoende en too little too late.
Too late, omdat half Nederland inmiddels in de schulden zit en het kabinet de andere kant op keek
Too little, omdat bij de gekozen tarieven en volumes de helft van Nederland flink moet betalen er dus weinig mee opschiet.

De PVV wil daarom dat het plafond nog voor dit jaar geldt met terugwerkende kracht (zodat ook de energiekosten over 2022 worden gedempt) (motie)
Ook willen we de energietarieven van een jaar geleden hanteren en die waren al twee keer zo hoog als normaal; dus voor gas niet 1,45 per kuub, maar 1 euro. En voor stroom niet 40 cent maar 30. (motie)
Ook het volumeplafond vinden we veel te laag. Een gezin met kinderen verbruikt wel 2 keer zoveel. En komt dus flink aan het bijbetalen.
Het plafond moet naar 2000 kuub gas en 4000 kwh stroom.
Ook willen we dat gemeenten de energietoeslag van €1.300 nog dit jaar kunnen uitbetalen.

Koopkracht
De koopkracht kreeg dit jaar een grote knauw. Mensen leveren dit jaar 7% aan koopkracht in! Meer dan een miljoen gezinnen leven inmiddels onder de armoedegrens.
Ook werkenden vissen achter het net. Deze minister negeert de middenklasse volledig. Dit zijn tegenwoordig de werkende armen, die steeds vaker aankloppen bij de voedselbank; minister u moet zich schamen!
Werkenden moesten dit jaar honderden euro’s inleveren aan koopkracht.
En als hij / zij dan besluit om wat meer te gaan werken (om toch de rekeningen te kunnen betalen), dan mag deze persoon 80 cent van elke extra verdiende euro bij minister Kaag inleveren! Dat motiveert!
Wat kunnen werkenden nog verwachten van deze minister?

MKB
Het MKB zit in de hoek waar de klappen vallen. Nauwelijks bekomen van Corona, krijgen ze de ene na de andere rekening gepresenteerd. De huren, de lonen, de reiskosten, de energierekening, de autokosten (bpm-vrijstelling), grondstoffen, alles wordt duurder en onbetaalbaar. En dan heb ik het nog niet eens over de vele miljarden die nog moeten worden terugbetaald vanwege de uitgestelde belastingen en/of teveel ontvangen Corona steun.
Maar deze minister kent geen pardon! Zij geeft het MKB de nekslag met een ongekend pakket aan lastenverhogingen ter grootte van €4,5 mld.
- Hogere overdrachtsbelasting onroerend goed (455 mln)
- Hogere winstbelasting (2,8 mld)
- Hogere inkomstenbelasting DGA/zzp (1,1 mld)
Wil deze minister soms naast de Veestapel nu ook de MKB-stapel halveren?! Daar lijkt het wel op!
In de 1e helft van dit jaar sloten 76.000 bedrijven hun deuren.
De helft van de bakkers dreigt failliet te gaan. 1 op de 3 zwembaden staat op omvallen, snackbars, slagers, kwekers, conservenfabrikanten zoals HAK, de glastuinbouw, ze staan allemaal op omvallen.
Deze minister schrijft in de brief dat ze waarschijnlijk in april volgend jaar met een steunpakket komt voor het MKB; maar dan is het te laat. Dan is de helft al failliet!

Mijn vraag is dus: Gaat de minister het bedrijfsleven een reddingsboei toewerpen of laat ze de hele zooi afzinken, zoals uw ambtenaren adviseerden. Zij zien namelijk geen economische redenen om het MKB te steunen, omdat:
- Ze kunnen hun prijzen verhogen! (dat een brood dan €6,00 gaat kosten, in een tijd dat consumenten nauwelijks rond kunnen komen, is dan jammer)
- Of ze mogen failliet gaan! (geen maatschappelijke ontwrichtende werking). Is ook beter voor het klimaat, innovatie en voor de krappe arbeidsmarkt,
Aldus deze ambtenaren.
Hoe ziek kun je zijn! En dat zijn uw ambtenaren; die dit durven adviseren?
In Frankrijk, Duitsland, het VK overal worden bedrijven geholpen en gecompenseerd voor de hoge energieprijzen; behalve in Nederland.
Nederland doet niets, want volgens diezelfde ambtenaren “ondergraven subsidies de duurzaamheidsprikkel!” Klimaat is kennelijk belangrijker dan het voortbestaan van onze industrie en bedrijven!
De PVV roept de minister op om nog voor 1 november te komen om het bedrijfsleven te compenseren voor de hoge energiekosten en om te voorkomen dat er straks geen bakker, slager, tuinder, of snackbar meer overeind staat!
Ik heb niet het gevoel dat deze minister de urgentie voelt.
Het is 5 over 12 ! Actie !
Ook willen we een ruimhartigere regeling voor de 270.000 bedrijven die nog uitgestelde belastingen moeten terugbetalen (19 miljard).
Zonder versoepeling overleeft 42 procent het niet (aldus October o.b.v. onderzoek onder zeshonderd ondernemers).
De PVV wil uitstel tot 1 oktober 2024 en een termijn van 10 jaar tegen de oorspronkelijke rente van 0,01%.
Deze Corona-molensteen mag niet de druppel zijn tot faillissementen en massaontslagen, want dan is alle steun en uitstel voor niets geweest!

MIGRATIE
Kabinet doet niets aan de ongebreidelde immigratie- en asielinstroom. De grenzen staan werkelijk wagenwijd open. Iedereen is welkom!
Alleen al dit jaar komen er meer dan 200.000 migranten bij! Dat zijn er 2 x zoveel als vorig jaar. Een record! Een stad zo groot als Almere, in 1 jaar! Al deze mensen moeten wonen, eten, krijgen zorg, uitkering, onderwijs, etc. Dit is onhoudbaar.
En dat terwijl Nederland het dichtstbevolkte land van Europa is (op Malta na). De zorg staat onder druk, we hebben een gigantisch woningtekort; de scholen, de treinen, de wegen, Schiphol, de asielopvang, de kinderopvang, alles zit propvol.

We komen 300.000 woningen tekort! Starters, getrouwde stellen wonen bij hun ouders op zolder en wachten op een woning. Tegelijkertijd krijgen gemeenten de opdracht om 21.200 statushouders aan een woning te helpen. De starters wachten maar!
We hebben geen plaats van al deze immigranten!
En dan heb ik niet eens over de kosten. Als je bedenkt dat elke NW immigrant de samenleving een kleine € 300.000 kost (vlgs. Jan van Beek, Grenzeloze Verzorgingsstaat), dan heb je het al snel over 30 miljard per jaar!
Kan de minister dit bevestigen en vindt zij dit normaal?

BOX 3 – staaltje onbehoorlijk bestuur –
In 2021 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat het box 3-stelsel onrechtmatig was. Toch wil deze minister alleen rechtsherstel geven aan de mensen die bezwaar hebben gemaakt. Wat is dit?
Mensen die in eenzelfde situatie zitten dienen op dezelfde manier behandeld te worden (GELIJKHEIDSBEGINSEL). Daarom wil de PVV dat iedereen, dus ook de niet bezwaar makers, wordt gecompenseerd voor de teveel betaalde belasting over de periode 2017-2020 (motie).