Skip to main content

Wet introductie premie pensioeninstelling - Inbreng

We bespreken vandaag de introductie van een premie pensioeninstelling (PPI).

Met deze PPI wordt het mogelijk voor Nederland om zich op de internationale pensioenmarkt te begeven en dan met name de DC markt. Dit biedt mogelijkheden voor Nederland, maar betekent ook dat Nederlandse bedrijven hun pensioenvoorziening naar het buitenland kunnen verplaatsen. Heeft de minister inzicht in deze potentiële pensioenvlucht. Ik lees hier niets over!

Opvallend is dat er tot op heden nauwelijks sprake is van grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen. Toch denkt de minister dat hiervoor een markt is (poolen). Waarop baseert de minister deze aanname?

De EU (IORP) richtlijn maakt het mogelijk dat pensioeninstellingen grensoverschrijdend kunnen opereren. Er zijn al lidstaten (België, Luxemburg, Ierland) die gebruik maken van de IORP richtlijn om zich te positioneren als aantrekkelijk vestigingsland voor internationaal opererende pensioeninstellingen. Kan de minister aangeven hoe groot de markt is. Wat levert deze markt op aan werkgelegenheid en belastinginkomsten. Heeft de minister enig idee van de toegevoegde waarde voor de economie en de schatkist?

PPI kan net als een pensioenfonds opteren voor een Vpb vrijstelling, zolang geen winst wordt gemaakt en ten goede komen aan de deelnemers.

Maar hoe worden de kosten gereguleerd. Hoeveel kosten mag een PI in rekening brengen, m.a.w. welk deel van de premie-inleg mag worden ingehouden als kosten.

Hoeveel mogen bestuurders van een PPI verdienen en welke bonussen?

De minister komt niet verder dan dat in een overeenkomst moet worden vastgelegd welk deel van de premie wordt ingehouden in verband met kosten en dat dit transparant moet zijn. We hebben gezien dat deze kosten fors kunnen zijn. Bestuurders lopen geen risico en deelnemers zitten vast aan een collectief contract. Hoe is de medezeggenschap van deelnemers geregeld bij een PPI ?

Nederland als pensioenland kan met de introductie van de PPI haar kennis en ervaring op pensioengebied exporteren. Dit bied kansen voor de pensioensector.

Multinationals die hun pensioenregeling van alle werknemers door 1 pensioenfonds willen laten uitvoeren kunnen nu in Nederland terecht bij een PPI. Of dit gebeurt…?

Gisteren sprak ik een pensioendeskundige en vroeg hem naar dit wetsvoorstel. Hij antwoordde “Baat het niet, dan schaadt het niet !” en zo is het.