Skip to main content

Voorjaarsnota 2010

We zitten in zwaar weer. Het kabinet dacht nog dat de kredietcrisis wel zou overwaaien, maar niets bleek minder waar. De overheidsfinanciën zijn volledig uit het lood geslagen.

De economie is vorig jaar met 5% gekrompen (van +1 -> -4%), de grootste naoorlogse krimp. Het CPB voorspelt dat de groei weer wat aantrekt dit jaar (1,5%) en iets doorgroeit in 2011 (2%). Maar heeft dat gelijk weer naar beneden bijgesteld (- ¼ %). Wat betekent deze bijstelling voor de ramingen in de VJN?

De VJN kenmerkt zich door grote overschrijdingen (zorg) en tegenvallers in de inkomsten (vpb, btw) en de gasbaten (500 mln). Aan de uitgavenkant bedraagt de tegenvaller in totaal 2 miljard (zorguitgaven). Aan de inkomstenkant bedraagt de tegenvaller (belasting- en premie inkomsten) 1,4 mld . Vooral de belastinginkomsten vallen tegen (vpb en btw) ( 2,7 mld).

Toch wil het kabinet dit jaar € 38 miljard meer uitgeven dan dat er binnenkomt (6,6% BBP) en dat terwijl de staatsschuld met 132 miljoen euro per dag oploopt (incl. rente) tot € 380 miljard (2010).

Maar het ergste is dat dit demissionaire kabinet nog geen begin van een antwoord heeft om het financieringstekort terug te dringen. Het is al vaker gezegd dit is / was echt het kabinet van stilstand en geld uitgeven.

Maar wat doet een gezin als het zwaar in het rood staat. Het zet alle zeilen bij en zet de tering naar de nering. Geen vakanties en minder luxe. Dit kabinet wil echter nog meer geld gaan uitgeven; dan weet je dus zeker dat je in de schuldsanering komt.

Dit kabinet houdt gewoon vast aan de vetgemeste begroting alsof er niets aan de hand is. Dit jaar wil het kabinet bijna € 272 miljard uitgeven (bijna 50% van het BBP). Voormalig minister Bos wilde per se in het Guinness Book of Records!

Ook staat het kabinet vooraan om zijn portemonnee te trekken om anderen te helpen. We lenen de Grieken bijna 5 miljard en staan voor 26 mld garant voor leningen aan andere Eurolanden. We schieten 1,4 mld voor aan IJsland en saneren voor 1,5 mld de schulden van de Nederlandse Antillen. Je zou niet zeggen dat we zelf 38 mld tekort komen. Dit kabinet strooit met geleend geld, alsof het niets is!

Deze minister weet dat we de tering naar de nering moeten gaan zetten, wanneer begint hij daarmee? Gaar hij nu weer maanden wachten op een nieuw Kabinet, waarin hoogstwaarschijnlijk weer de spilzuchtige PvdA is vertegenwoordigd. Of gaat hij eindelijk doorpakken, Minister grijp uw kans!

Reduceer de inhuur van externen en het aantal ambtenaren, kort op ontwikkelingshulp en subsidies (6 mld), schrap 2 publieke zenders (650 mln), stop met de JSF, rekeningrijden, Vogelaarwijken, windmolenparken, Centra voor Jeugd & Gezin, gratis schoolboeken en laat inburgeraars zelf betalen. Stop met de export van kinderbijslag en uitkeringen, saneer de re-integratiebudgetten en handhaaf de MP norm in de (semi) publieke sector en de zorg.

Het kan allemaal zoveel minder zonder teveel de burger te pakken.

Koopkracht
Het prille economische herstel is volledig toe te schrijven aan de export, die dit jaar met meer dan 10% zal toenemen. De groei van gezinsconsumptie is daarentegen minimaal.
Hoe gaat deze minister de koopkracht versterken van huishoudens? Ook zien we het consumentenvertrouwen wegzakken en mensen sparen tegenwoordig als gek! (1 mld / maand totaal 291 mld) (bron: economisch buro ING). Wat gaat deze minister doen om het consumentenvertrouwen te herstellen.

Loon / prijsbijstelling
Kabinet heeft besloten om de departementen te korten op de loon- en prijsbijstelling. Deze nullijn betekent echter niet per definitie dat lonen en uitgaven worden bevroren. Departementen mogen ook op andere zaken bezuinigen om bijv. aan hun (CAO) verplichtingen te voldoen. Wat betekent dit concreet! De minister zet de lonen op de nullijn, maar toch niet. Wellicht kan elders geld worden gevonden, zodat de lonen kunnen doorstijgen.
Gaarne uitleg, minister? 

Gasbaten tegenvaller
Bij de aardgasbaten zien we een tegenvaller van 500 mln, ½ miljard. We hadden toch zo’n strenge winter en de gasprijs was toch hoog. Maar nee, opeens wordt de koppeling tussen de gas- en olieprijs steeds losser, lezen we? En  zijn de kosten voor gaswinning naar boven bijgesteld en wordt ons gas verkocht tegen spotprijzen. Toch verwacht deze minister in 2012 weer een meevaller van 1,5 miljard in 2012 vanwege een hogere verwachte olieprijs! Ik snap hier niets meer van. Telkens worden hoge gasbaten voorspelt en als puntje bij paaltje komt, vallen ze tegen. Wie houdt hier wie voor de gek!

Garanties -> hoeveel risico
De Staat staat voor 50 mln garant voor leningen aan het bedrijfsleven (Garantie ondernemingsfinanciering). Ook staan we voor 50 mld garant voor interbancaire leningen en voor 29 miljard voor zuid Europese landen (SPV). Voor hoeveel staat de overheid überhaupt in totaal garant, kunnen we hier een overzicht van krijgen inclusief een risico-inschatting en de opbrengsten (premie-inkomsten)?

Spaarloon
De PVV heeft al twee keer eerder per motie opgeroepen om het spaarloon vrij te geven, zodat 4 miljard die nu gevangen zit in deze regeling de economie in kan vloeien. Beide keren stonden we vrijwel alleen met dit voorstel. Maar toch ben ik blij met het voorslepend inzicht van VVD en PvdA om nu met de eer te gaan lopen en met dit voorstel te komen.