Skip to main content

EU helpt pensioenstelsel om zeep - Trouw 9 september

Hieronder een blogbijdrage die PVV Tweede Kamerlid Teun van Dijck schreef voor de site van het dagblad Trouw.

De Europese Commissie is sluimerend bezig haar tentakels uit te spreiden over Europa en haar invloed te doen laten gelden. Wat ooit begon als Europese Economische Gemeenschap van 6 landen is inmiddels uitgegroeid tot een Europese superstaat waar Brussel meer en meer de agenda bepaald.

Het Europees uitgangspunt is harmonisatie tussen de lidstaten en onder deze dekmantel bemoeien ze zich overal tegen aan. Stap voor stap leveren we ons soevereiniteit in aan Europa totdat we uiteindelijk marionetten zijn van deze superstaat en Nederland loopt gewillig als het braafste voorbeeldigste hondje mee in deze Europese klas.

Alles moet uiteindelijk Europees geregeld worden, maar wel met wel behoud van eigen identiteit, een contradictie in terminus. De enige zeggenschap die we straks overhouden is onze Nederlandse taal en cultuur (voor zover daar nog sprake van is), de rest wordt van hoger hand opgelegd. Het is daarom onbegrijpelijk dat onze bewindspersonen zich zo slaafs laten meesleuren in dit Europese geweld.

Het is abject dat Nederland een van de grootste netto betalers aan de EU is, maar dat we ook nog eens nauwelijks iets in de pap te brokkelen te hebben, is helemaal schandalig. Je zou verwachten dat je iets meer de agenda zou mogen bepalen, maar niets is minder waar. Het zal wel iets met het Calimero – effect van dit kabinet te maken hebben, maar daarmee wordt wel onze soevereiniteit verkwanseld.

Het laatste voorstel uit Brussel raakt rechtstreeks ons Nederlands pensioenstelsel. De nieuwe solvabiliteitseisen (Solvency II) vragen van de Nederlandse pensioenfondsen zo’n belachelijk hoge buffers, dat de dekkingsgraad met maar liefst met 40% omhoog moet. Hierdoor ontstaat een tekort van € 250 miljard tekort op het huidige beheerd vermogen van € 700 miljard, waarschuwde APG topman Dick Sluimers in de Financiële Telegraaf van afgelopen zaterdag.

Met andere woorden Europa brengt onze nationale trots Nederland Pensioenland om zeep. Terwijl geen enkel ander land in Europa een dergelijk solide pensioenstelsel kent, moeten we nu onder druk van Brussel dit stelsel overboord zetten, om te kunnen voldoen aan de door haar opgelegde belachelijke eisen. Als we ons hierdoor laten meesleuren betekent dit het einde van de indexatie, de inflatiecorrectie op pensioenen.

Het is ook niet te verwachten dat andere lidstaten voor dit voorstel gaan liggen, daar hun pensioenstelsel van een andere orde is dan het onze en dus niet door dit voorstel wordt geraakt. Mochten onze bewindspersonen willen protesteren tegen deze bemoeienis, staan ze alleen. Het is dus weer een vorm van slikken of stikken. Hoeveel moeten we nog slikken?

In plaats van een keihard tegengeluid uit Den Haag, laat dit kabinet zich telkenmale meesleuren in het drijfzand dat Europa heet ten koste van onze eigen soevereiniteit en welvaart.

Klik hier om de blog te lezen op de website van Trouw.