Skip to main content

Woekerpolisdoorbraak: wie volgt... - Trouw 10 september

Hieronder een blogbijdrage die PVV Tweede Kamerlid Teun van Dijck schreef voor de site van het dagblad Trouw.

Eindelijk is het eerste schaap over de brug. Delta Lloyd heeft een akkoord bereikt met houders van de beruchte woekerpolissen.

Jarenlang zijn polishouders misleid en zijn hoge rendementen beloofd op deze producten. Toen de aap uit de mouw kwam en bleek dat de kosten van deze beleggingspolissen van dien aard waren dat de inleg vrijwel helemaal bleek verdampt, waren de 6,5 miljoen polishouders terecht razend.

De ombudsman financiële dienstverlening, de heer Wabeke, probeerde de discussie vlot te trekken door al vrij snel met een praktisch en robuust advies te komen, waarbij hij voorstelde dat de kosten van beleggingsproducten niet meer dan 2,5 % mogen bedragen. Een plausibel voorstel dat niet geheel negatief werd ontvangen.

Maar toen ging Minister Bos zich ermee bemoeien en frustreerde hiermee de voortgang van de onderhandelingen. De Minister kondigde aan met een feitenonderzoek te komen en zette daarmee alle onderhandelingen tussen polishouders en verzekeraars on-hold.
Het feitenonderzoek werd gegund aan een onderzoeksbureau IFO (Instituut Financieel Onderzoek), maar al snel bleek dat deze niet in staat was om binnen de gestelde termijn  resultaat te boeken. Wederom bemoeide Minister Bos zich ermee en plaatste de opdracht bij AFM. Het onderzoek is er nog steeds niet en inmiddels zijn we 1,5 jaar verder.

Het is een geluk bij een ongeluk dat partijen als Delta Lloyd en de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis het wachten beu zijn en zelf de handschoen hebben opgepakt om de impasse vlot te trekken. We kunnen wachten tot we ons wegen op een feitenonderzoek, dat slechts uitgaat van 50 producten (van de in het totaal meer dan 1000 producten) en het is dus nog maar de vraag of dit onderzoek enig licht in de duisternis zal brengen. AFM heeft aangekondigd in het najaar met de eerste resultaten te komen, maar het is te hopen dat de woekerpolis affaire tegen die tijd reeds voltooid verleden tijd is. Mijn advies is daarom wacht niet op een feitenonderzoek dat nauwelijks feiten bevat, maar neem het goede voorbeeld van Delta Lloyd over en ga in gesprek met betrokkenen om te komen tot een rechtvaardige compensatieregeling. Tenslotte is iedereen het wachten beu.

Klik hier om de blog te lezen op de website van Trouw.