Skip to main content

Gratis knipbeurt allochtonen, van de zotte

Vragen van de leden van Dijck en Fritsma (beiden PVV) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Wonen, Wijken en Integratie over het bericht in Elsevier dat Turken en Marokkanen tijdens een gratis haarknipbeurt uitleg krijgen over een aanvullende bijstandsuitkering.

1.)
Bent u bekend met het bericht op de Elsevier website van 8 september dat allochtonen tijdens een gratis knipbeurt uitleg krijgen in hun eigen taal over uitkeringen van de SVB (*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat allochtonen met een onvolledige AOW zich verplicht moeten inkopen om in aanmerking te komen voor volledige AOW? Zo neen, waarom geldt dit wel voor autochtone Nederlanders?

3.)
Waarom worden Turken en Marokkanen in hun eigen taal geïnstrueerd en wordt niet vastgehouden aan het Nederlands? Bent u het met de PVV eens dat dit niet bevorderlijk is voor de noodzaak om Nederlands te leren en het integratieproces?

4.)
Waarom kunnen deze allochtonen gratis naar de kapper en moeten anderen hiervoor betalen?

5.)
Bent u het met de PVV eens dat deze discriminatie per direct moet stoppen en gaat u de SVB hierop per direct aanspreken?

(*) Uitleg over uitkering tijdens gratis knipbeurt allochtonen, Elsevier.nl