Skip to main content

De spilzuchtige geest moet terug in de fles! - Inbreng

Na de donkere wolken die de afgelopen 2 jaar over ons land trokken, zien we eindelijk weer een paar opklaringen. Nog geen zonnestralen, maar de lucht kleurt dit jaar iets blauwer.

Na een historische krimp van 4% in 2009, groeit dit jaar de economie weer met 1,75% en waarschijnlijk volgend jaar met 1,5%.  

De PVV is gematigd optimistisch, maar we zijn er nog lang niet!

· De groei laat volgend jaar alweer een kleine tegenvaller zien van ¼ % dus de groei van dit jaar zet niet door.

· De groei is volledig toe te schrijven aan de export. Doordat de wereldeconomie zich herstelt, groeit de wereldhandel en dus onze export.

· De staatsschuld staat op record hoogte en stijgt door naar 406 mld euro (66% BBP). Elke dag dat we niets doen stijgt deze schuld met bijna 100 mln euro per dag. En de staatsschuld stijgt door naar € 520 mld in 2015 (een verdubbeling t.o.v. 2006) als we niets doen!

· Ook in 2011 laat de begroting een tekort zien van meer dan 24 mld euro. Ondanks de inspanningen van dit kabinet om volgend jaar flink te bezuinigen op overheidsuitgaven.

De PVV roept het kabinet al jaren op om te snijden in haar eigen vlees. De linkse hobby’s. Elk jaar geeft de overheid meer geld uit, terwijl van de burgers wordt gevraagd om de tering naar de nering te zetten. Dit moest een keer stoppen!

Onder aanvoering van Wouter Bos zijn de rijksuitgaven met bijna 50 mld euro opgeplust en is de staatsschuld met 150 mld euro toegenomen (in 2007 bedroeg de staatsschuld nog 260 mld t.o.v. 406 mld in 2011).

De PVV werd telkens uitgelachen als we het hadden over linkse hobby’s en overtollig vet in de rijksbegroting. De tering naar de nering zetten gold alleen voor burgers en niet voor de overheid. Hopelijk komt aan dit tijdperk nu een eind.

De PVV kan instemmen met de bezuinigingsvoorstellen van dit demissionaire kabinet. Er wordt in ieder geval een begin gemaakt met puinruimen. De spilzuchtige geest moet terug in de fles.