Skip to main content

Wijziging Algemene Ouderdomswet

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (32 430) 

Met dit wetsvoorstel wordt de AOW partnertoeslag vanaf 2011 gekort met 8% zowel voor nieuwe als voor oude rechten.

De achtergrond van deze maatregel is budgettair van aard en levert in 2011 meer dan 100 mln op. Dit is dan ook een noodmaatregel die moet worden bezien in het licht van de brede houdbaarheidsproblematiek die voor een belangrijk deel samenhangt met de vergrijzing. 

In eerste instantie heeft de PVV deze ingreep betitelt als een staaltje onbetrouwbare overheid, daar afgesproken was om de partnertoeslag te stoppen per 2015 en dat mensen bijna 20 jaar de gelegenheid werd geboden om zich op deze ingreep voor te bereiden (besluit 1996). 

Echter gezien de urgentie waarmee het overheidstekort moet worden teruggedrongen en de  overheidsuitgaven gesaneerd, kan de PVV leven met het besluit om reeds per 2011 een korting toe te passen op de AOW partnertoeslag. 

Het vorige kabinet was eerst voornemens om de partnertoeslag met 6% te korten (met een verzamelinkomen > 20.000) en om de gehele toeslag af te schaffen voor nieuwe AOW-ers met een partner van 55 jaar of jonger. De PVV is in ieder geval blij dat deze maatregel van de baan is. Een kleine groep pakken omdat deze toevallige een jongere partner heeft zou onbehoorlijk zijn. 

Met het huidige voorstel wordt de pijn eerlijker verdeeld over de hele groep en worden de laagste inkomen ontzien (<110% WML). (€ 20.000). 

Wel vraagt de PVV zich af de uitvoering wel op tijd ter hand kan worden genomen. De SVB gaf in de Memorie van Toelichting reeds aan dat de invoeringsdatum 1 januari 2011 zeer krap is. We zitten nu op 20 November. Dit gaan ze dus nooit meer halen?