Skip to main content

Steun aan Ierland: no way !

Ierland heeft jaren boven zijn stand geleefd en kan nu niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Eerst mag de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de fraude van de Grieken en nu ook nog voor het wanbeleid van de Ieren. Straks volgen de Portugezen, Spanjaarden, Italianen, etc. Wat is er nog over van de no bail out clausule uit het verdrag?! 

Solidariteit heeft zijn grenzen !

Slowakije weigerde eerder mee te betalen aan het steunprogramma voor Griekenland.

Ook Oostenrijk is het niet meer van plan nu Griekenland niet kan voldoen aan haar terugbetalingsverplichting. De eurozone vertoont zijn grote scheuren en je kunt erop wachten dat deze uit elkaar barst. Met het noodfonds, ESF (Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit) wordt het einde van de monetaire unie een self fulfilling prophecy. 

De vraag is hoe ver moeten eurolanden gaan om de zwakke broeders in het eurozadel te houden. We hebben ook gezien in IJsland dat er nauwelijks draagvlak bestaat onder de bevolking om leningen aan andere landen terug te betalen. 

De PVV ziet maar 1 oplossing. Landen die zich niet aan de spelregels (kunnen) houden hebben niets te zoeken in de eurozone. Je moet ze (tijdelijk) kunnen royeren, zodat ze met een eigen munt weer orde op zaken kunnen stellen. Gebeurt dit niet zou dit wel eens het einde van de euro kunnen betekenen. Maar de EC komt niet verder dan een kleine sanctie of het onthouden van stemrecht. Men durft niet door te pakken in het behoud van de muntunie.

Om deze te behouden moet je bereid zijn te offeren ! 

Ierland heeft een tekort van 32% en wil 15 miljard bezuinigen met een kwart van de Nederlandse bevolking (4 miljoen mensen), een onmogelijke opgave, maar de eurogroep blijft geloven in sprookjes.

Ondertussen stijgen de obligatierentes van alle landen in de eurozone, met dank aan Griekenland en Ierland. Ook Nederland moest gisteren 0,25% voor meer risico rekenen. 

De PVV roept deze minister op om een exit-strategie voor te bereiden voor als de zaak volledig uit de hand loopt. We moeten een streep trekken. Tot hier en niet verder dat stappen we weer over naar onze Gulden. Wellicht zijn hier afspraken over te maken met Duitsland en België. De PVV kan niet lijdzaam aanzien hoe we ons laten meesleuren in de afgrond door andere landen om kost wat kost de euro te behouden.

Waar trekt deze minister de grens?!