Skip to main content

PVV: Geen steun aan Ierland

De euro staat onder grote druk!

De financiële stabiliteit van de euro is met Ierland verder in gevaar gekomen; besmettingsgevaar dreigt. Gebrek aan vertrouwen overheerst op de financiële markten.

De steunoperatie aan Ierland heeft niet de gehoopte rust gebracht. We zagen dit ook al bij Griekenland. Wat eerst zich leek te beperken tot Griekenland, lijkt nu over te slaan naar andere eurolanden, waardoor het vertrouwen in de stabiliteit en de houdbaarheid van de euro wordt aangetast. De PVV was vanaf het begin helder !

Geen cent naar Griekenland (5 mld) en dus ook niet naar Ierland (2,7 mld). In het verdrag van Maastricht is duidelijk afgesproken dat landen hun eigen broek moeten ophouden (no bail out).

Als je eenmaal begint met garanties en noodleningen is het hek van de dam en bestaat het gevaar van moral hazard. Slecht gedrag moet je niet willen belonen. 

Eerst moesten we de banken met miljarden overeind houden en nu moeten we hele euro-landen overeind houden. Dit gaat de draagkracht te boven en breekt ons een keer op!

De gekozen oplossing is dan ook niet houdbaar. Tot hoever is de minister bereid te gaan ?

Hoeveel risico loopt de Nederlandse belastingbetaler met het steunfonds? De minister stelt steeds dat we eraan gaan verdienen, maar hoe zeker is dat? Kan de minister ook een worst case scenario schetsen? 

De PVV is bang dat we ons laten meetrekken in het faillissement van andere landen. De cruciale vraag is of je het vertrouwen van de financiële markten kan herwinnen door garant te gaan staan voor alles en iedereen. De problemen zijn hierdoor namelijk niet weg. Je staat alleen garant voor de problemen en hoopt dat ze worden opgelost. Deze garantstelling brengt ons straks zelf in de problemen. Je ziet nu al dat ook de rentes in Duitsland en Nederland omhoog schieten.

De landen in problemen worden nu gedwongen om hun overheidsfinanciën te saneren, in een toch al slecht draaiende economie. De financiële misère wordt van kwaad tot erger!

Ierland is meer gebaat bij een economische boost. Met een eigen munt kunnen ze (tijdelijk) devalueren? Dit is goed voor de export en aantrekkelijk voor externe investeerders. Is deze optie met Ierland besproken en/of uitgewerkt. 

Ierland

De situatie in Ierland is anders dan in Griekenland. De laatste heeft de zaak laten lopen en belazerd. Maar in Ierland is het probleem ontstaan in de bankensector. Deze sector behelst bijna 7 x het nationaal inkomen (BNI) en dit is natuurlijk veel te groot! In hoogtijdagen klotste het geld tegen de Ierse plinten, maar toen het fout ging, ging het ook goed fout.

De vraag is of de Ierse overheid niet eerder had moeten ingrijpen. Een land dat volledig blind vaart op de financiële sector, neemt daarmee bewust een groot risico. En als het dan mis gaat, gaat het ook goed mis (dat hebben we ook in IJsland gezien) en nu mogen wij hun puinhopen opruimen. 

De deelname aan het steunfonds voor Ierland bedraagt voor Nederland € 2,7 mld. Het land krijgt 7,5 jaar de tijd dit terug te betalen met rente (5,8%). Waarom is deze periode verlengt naar 7,5 jaar? Griekenland had eerst 3 jaar de tijd en krijgt nu als sinterklaascadeautje 7,5 jaar de tijd? Kan de minister uitleggen waarom? 

Ierland doet zelf mee met € 17,5 mld. Is dit bovenop wat Ierland reeds gedaan heeft of inclusief?

Ierland stopt € 12,5 mld aan pensioengeld in het tekort? Kan dat zomaar ?! Lopen daarmee de gepensioneerden niet een groot risico dat hun pensioen wordt verspeeld? 

ECB

De ECB heeft aangekondigd om meer staatpapier te gaan opkopen van probleemlanden. Klopt deze informatie? Wordt op deze wijze slecht gedrag niet feitelijk beloond? Kan de minister hierop ingaan? Valt dit binnen het mandaat van de ECB (zorgen voor prijsstabiliteit)?

ECB heeft aangegeven dat deze aankopen “gesteriliseerd” plaatsvinden en geen gevolgen zullen hebben voor inflatie, maar is deze “sterilisatie” geen uitstel van inflatie? 

ESFS en EFSM

Er wordt nu reeds gesproken dat het stabiliseringmechanisme (EFSF) van € 750 mld nooit genoeg is om als buffer te dienen voor volgende reddingsoperaties. Klopt het dat de EC dit fonds wil verdubbelen tot 1.500 mld?!

Hoe ontwikkelt de Nederlandse bijdrage zich aan dit fonds als steeds minder eurolanden hieraan bijdragen, doordat ze zelf aan het infuus liggen?  En wat betekent dit voor de rente op het ESFS vehicle? 

Korte vragen: 

1.)
Hoe is het mogelijk dat de Ierse banken de stresstest hebben doorstaan, terwijl ze nu op opvallen staan? Hoe betrouwbaar waren deze stresstests? 

2.)
Permanent crisismechanisme spreekt over een private sector involvement (burden sharing). Hoe ziet deze betrokkenheid er uit? Gaan private investeerders nu meebetalen aan een herstructurering vanaf 2013 of is dit nog onderwerp van discussie? 

3.)
Hoe groot is de blootstelling van de Nederlandse banken/pensioenfondsen aan Ierland en Griekenland en andere landen? Kan de kamer daar een overzicht van ontvangen?