Skip to main content

AFM zet rem op woningmarkt!

De woningmarkt zit in het slop en er worden de helft minder huizen verkocht dan een paar jaar geleden (2006: 210.000 ten opzichte van 2009: 120.000 huizen). Deze minister staat erbij en kijkt erna!

Bijna wekelijks lezen we hoe de AFM de hypotheekregels aanscherpt waardoor de huizenverkoop keer op keer verder stagneert. Afgelopen zaterdag konden we lezen (Telegraaf) dat het meeverhuizen van een hypotheek wordt bemoeilijkt. Wat vroeger heel normaal was, wordt nu lastig! Het feit dat iemand altijd trouw zijn rente en aflossing heeft betaald, doet niet meer ter zake. Banken houden zich strikt aan de strengere AFM regels, uit angst voor hoge boetes. Voorzitter, dit kan toch niet. Hoe kan de minister dit zo lijdzaam ondergaan! 

Dit is de zoveelste rem op de woningmarkt (dankzij AFM). Zogenaamd om de klanten te beschermen, maar de klant is juist de dupe!

Eerst hadden de banken geen geld meer en konden we met miljarden bijspringen, en nu trappen ze weer op de rem uit angst voor de AFM. Dat schiet niet op!

AFM houdt niet alleen de woningmarkt, maar de hele financiële sector gegijzeld! 

Heeft de AFM wel de bevoegdheid om allerlei regels aan te scherpen?  

De AFM gedraagt zich teveel als wetgever, maar moet zich gedragen als toezichthouder. 

Hoe zien de regels eruit ten opzichte van een paar jaar geleden (toetsingskader schriftelijk). 

Gaat de minister op dit dossier de leiding nemen of gaat hij staan toekijken hoe de AFM de hypotheekverstrekking in NL om zeep helpt? 
 

Wat is eigenlijk het probleem?

Is er een soms een probleem met de hypotheekverstrekking in NL? Moeten daarom de regels worden aangescherpt? Uit onderzoek blijkt dat 3% van de mensen wel eens een betalingsachterstand heeft op hypotheek of huur (monitor betalingsachterstanden 2010 (*)). Vorig jaar werden er 600 huizen geveild met als voornaamste reden echtscheiding (50%) en werkeloosheid (10%), maar niet overkreditering.

De AFM zoekt een oplossing bij een probleem dat niet bestaat! 

Ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt dat “Een verdere neergang van de woningmarkt zet het economisch herstel op de tocht." 

Kan de minister aangeven hoe groot het probleem is rondom de hypotheekverstrekking in Nederland

Hoe gaat de minister de woningmarkt uit het slop trekken! 

(*) Uit de monitor betalingsachterstanden 2010 blijkt dat slechts 3,1 % van het totaal aantal huishoudens te maken heeft met achterstallige rekeningen op hypotheek of huur. Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat slechts 1,5% van de onderzochte huizenbezitters met een hoge hypotheek (meer dan 4,5 keer het jaarsalaris) in betalingsproblemen zit en te hoge hypotheeklasten als belangrijkste oorzaak opgeeft. De aanscherping van de norm op tophypotheken is volgens de consumentenbond dan ook niet nodig en gaat uit van een probleem dat niet is aangetoond. De noodzaak voor de strengere regelgeving lijkt dan ook te ontbreken, terwijl de gevolgen groot zijn.