Skip to main content

Kamervragen van het Kamerlid Van Dijck

Kamervragen van het Kamerlid Van Dijck aan de minister van Financiën over het bijdrukken van geld door de Ierse centrale bank (ingezonden 24 januari 2011).

1.)
Is het waar dat de Ierse centrale bank zelf geld bijdrukt? Zo ja, is dat geoorloofd? Zo nee, is dat wel mogelijk en welke sancties staan hier tegenover? 

2.)
Zijn er andere eurolanden waar centrale banken geld bijdrukken? Welke regels zijn hierover afgesproken?

3.)
Kent u de zorgen van professor Tissen over de kosten van het bijdrukken van geld (onder andere inflatie) voor de bevolking? Wordt er überhaupt geld bijgedrukt in EMU-verband en wat zijn hiervan de gevolgen voor de inflatie? 

4.)
Kunt u garanderen dat de ECB geen geld bijdrukt? 

5.)
Voor hoeveel geld heeft de ECB inmiddels obligaties opgekocht van de zwakkere eurolanden? Kan de ECB hier onbeperkt mee doorgaan? In hoeverre gebeurt dit nog steeds gesteriliseerd? Legt de ECB hierover verantwoording af? Zo ja, aan wie?