Skip to main content

PVV: Geen cent naar Griekse tragedie!

De PVV gaat de Minister President oproepen in het debat over de Eurotop van 24 en 25 maart om niet in te stemmen met de uitbreiding van het tijdelijke noodfonds en met de instelling van het permanente fonds.

De kapitaalmarkt acht het zeer onwaarschijnlijk dat Griekenland zijn schuld volledig kan terugbetalen, zo blijkt uit de CPB Policy Brief 2011/03 van afgelopen vrijdag. Terwijl Nederland voor 5,5 miljard garant staat voor deze Griekse schuld.

“Het is van de gekke dat de Nederlandse belastingbetaler de rekening krijgt gepresenteerd voor de Griekse schuld, die ze aan zichzelf te wijten hebben en waarvan we weten met 70% zekerheid dat ze er binnen 5 jaar niet meer aan kunnen voldoen. De Grieken moeten hun eigen broek ophouden, dat was de afspraak”, aldus Teun van Dijck, financieel woordvoerder van de Partij voor de Vrijheid.

Ook gaat de PVV de MP oproepen een raadplegend referendum te organiseren over de wenselijkheid van een permanent noodfonds waarvoor het Verdrag van Lissabon dient te worden gewijzigd. Nederland is voornemens 4,5 miljard in dit fonds te storten en staat voor 35 miljard garant.”Dit is groot geld en we vragen ons dan ook serieus af of de Nederlandse bevolking ermee instemt dat eurolanden in de problemen mogen aankloppen bij de Nederlandse belastingbetaler. Ik wil hierover een uitspraak”, aldus de PVV woordvoerder.