Skip to main content

Moties Europact & Europese Top

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de financiële markten het onwaarschijnlijk achten dat Griekenland zijn schulden volledig zal aflossen; 

constaterende dat de kapitaalmarkt de kans dat Griekenland zijn schuld binnen 5 jaar niet meer kan betalen op 70% schat; 

overwegende dat Nederland voor 5,5 miljard euro garant staat voor de leningen aan Griekenland; 

overwegende dat het nooit de bedoeling is dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor naar schatting bijna 4 miljard euro Griekse schuld; 

verzoekt de regering niet eerder in te stemmen met de uitbreiding van het tijdelijke noodfonds (EFSF)en de instelling van het permanente noodfonds (ESM) voordat de kans op terugbetaling door Griekenland voor 100% zeker is, 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van Dijck

 

 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de instelling van het permanente noodfonds (ESM) een aanpassing vereist van het Vedrag van Lissabon; 

overwegende dat het ESM directe gevolgen heeft voor de Nederlandse staatschuld doordat hierin (paid-in) kapitaal dient te worden gestort; 

overwegende dat elke aanpassing van het Verdrag van Lissabon kan worden voorgelegd aan de Nederlandse bevolking ter goedkeuring middels een raadplegend referendum; 

verzoekt de regering een tijdelijke referendumwet te initiëren, teneinde een raadplegend referendum te kunnen organiseren en tot die tijd elke besluitvorming rondom deze verdragswijziging op te schorten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Dijck

 


De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er door de EC steeds vaker gesproken wordt over een vorm van Europese belastingen en/of de uitgifte van obligaties (eurobonds); 

constaterende dat tijdens de Europese top van 11 maart 2011 is overeengekomen dat de invoering van een belasting op financiële transacties (FTT) nader zal worden verkend; 

overwegend dat het zeer onwenselijk is dat Europa zelf belastingen gaat innen en/of obligaties gaat uitgeven; 

verzoekt de regering om met kracht afstand te nemen van elke vorm van Europese belastingen en/of uitgifte van europees schuldpapier , 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van Dijck