Skip to main content

Aanscherping gedragscode hypothecaire financieringen

Algemeen overleg met Minister de Jager d.d. 18 mei 2011

Inbreng: Teun van Dijck (PVV)
De PVV maakt zich ernstige zorgen over de woningmarkt. Deze leek eind vorig jaar even op te bloeien, maar is nu weer volledig weggezakt. 

Terwijl de economie weer lijkt aan te trekken, blijft de woningmarkt ver achter. In het eerste kwartaal heeft Nederland de hoogste groei bereikt sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008. De afgelopen 12 maanden groeide de economie met 3,2%.

De woningmarkt daarentegen glijdt verder weg ! 

Enkele cijfers :

 • Verkoop van nieuwbouwwoningen zakt weg met 15% vorig kwartaal (7.500 (in 2010) naar 6000) en zakt naar verwachting verder naar 5000 dit kwartaal
 • Er worden de helft minder huizen verkocht dan voor de crisis (125.000 ipv 200.000).
 • 1e kwartaal werden ruim.
 • Op dit moment staan er  230.000 huizen te koop; een record!
 • In de eerste drie maanden van 2011 zijn er 21.536 huizen verkocht, 14 % minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. “Dit is het slechtste kwartaal sinds het ontstaan van de kredietcrisis” (NVM).
 • Huizen staan ook veel langer te koop gemiddeld 9 maanden.
 • Huizenprijzen dalen dit jaar naar verwachting met 5%. Dit is ongekend voor NL.

 

En in plaats van rust op de woningmarkt te brengen, waardoor het vertrouwen kan worden hersteld, worden telkens weer discussies gevoerd en maatregelen geïntroduceerd die de woningmarkt verder het slop induwen, zoals: 

 • De terugkerende discussie en onzekerheid over hypotheekrenteaftrek door Kamerfracties, bewindspersonen, DNB, Oeso, IMF, EC wakkert de onzekerheid aan en ondermijnt het vertrouwen van de consument. Met dit kabinet en volgende kabinetten van   dezelfde signatuur is de hypotheekrenteaftrek veilig. Basta !
 • Onzekerheid over een oplopende rente, alhoewel deze nog steeds heel laag is.
 • Banken zijn voorzichtiger, stellen strengere inkomenseisen. Het is moeilijker om de financiering rond te krijgen dan voorheen.
 • Strenger toezicht van AFM met hoge boetes, waardoor banken ook voorzichtiger zijn geworden
 • strengere woonquota door Nibud
 • Koopsubsidie is stopgezet (maart 2010)
 • Startersubsidie is uitgeput (juli 2010)
 • En Last but not least

            Aanscherping gedragscode hypothecaire financieringen:

 

Vz, dit helpt allemaal niet echt. Voor het vertrouwen in de toekomst van de woningmarkt. 

Er staat een record aantal huizen te koop. Allemaal mensen die willen bewegen, willen doorstromen. Maar kopers zijn bang en terughoudend. Als ze willen kopen lopen ze tegen de bank op die nog banger en terughoudender is.

De woningmarkt moet weer in beweging komen en de hypotheekregels nu verder aanscherpen is olie op het vuur.  

De minister stelt dat de gedragscode geen schadelijke effecten heeft voor de woningmarkt. Maar volgens hoogleraar Boelhouwer is er een duidelijke correlatie tussen leencapaciteit en prijsontwikkeling. Minder kunnen lenen betekent lagere prijzen. Ook belemmeren de nieuwe regels de doorstroming. Starters worden niet alleen geconfronteerd met strengere eisen, maar ook met minder doorstroming. Elke starter zorgt voor 6 verhuisbewegingen. 

Ook de PVV wil de consument beschermen voor dalende prijzen en overkreditering.

Maar de gemiddelde consument is niet gek. Nederland is kampioen veilig lenen.

Dat laten de cijfers duidelijk zien. Steeds vaker wordt gekozen voor NHG (80%). Ook kiest 75% voor een rentevast periode. Op een woningbestand van 4 miljoen hebben we slechts 2000 gedwongen verkopen ( ½ promille). Nederland heeft weliswaar 600 miljard aan hypotheken uitstaan, maar daar staat wel voor 1200 miljard aan waarde tegenover en hebben we via onze pensioenen en reserves voor eenzelfde bedrag gespaard. 

De code is daarom een oplossing voor een probleem dat er niet is. Het enige effect is dat de woningmarkt nog verder verstard. Mensen durven niet meer te verhuizen uit angst dat ze straks geen of vergelijkbare hypotheek meer krijgen.

Als de woningmarkt verder verstard, zakken de prijzen vanzelf verder en creëren we zelf een diepere dip in de woningmarkt, een self fulfilling prophecy heet dat. Gevolg : prijzen dalen, meer mensen met restschuld met meer gedwongen verkopen tot gevolg. 

De vraag is wat gaat de minister doen aan de echte knelpunten op de woningmarkt.

      Aan de zzp-ers (moeilijk hypotheek krijgen), de starters kunnen moeilijk terecht, de tweeverdieners (tot 40.000) die opeens 25% minder kunnen lenen als gevolg van de NIBUD (142.000 euro i.p.v. 186.000), huizen op particuliere erfpacht.

 

Regie en coördinatie

Gisteren deed Rabobank (Moerland) een oproep om partijen om tafel te krijgen om te praten over de volledig vastgelopen woningmarkt. Hierbij zijn banken, toezichthouders en minister uitgenodigd. Dit is een noodkreet! AFM en banken houden elkaar in de wurggreep, waardoor niemand meer durft te bewegen.

De minister laat het initiatief en de regie helemaal over aan de markt. Terwijl hij de leiding moet nemen. Dit is niet alleen een maatschappelijk probleem, maar ook een groot economisch probleem.

Wie is hier de baas !

 

Wat gaat deze minister doen om de woningmarkt vlot te trekken !