Skip to main content

AO Griekenland

d.d. 15 juni 2011

inbreng: Teun van Dijck (PVV)

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Maar IMF, EC, ECB en deze minister stoten zich constant weer aan dezelfde Griekse steen. De Grieken hebben de zaak meermalen belazerd. Ze hebben gesjoemeld met cijfers en hebben zaken rooskleuriger voorgespiegeld dan ze waren. Ook houden zich niet aan de afspraken. Dat blijkt ook nu weer: de reductie van het tekort stagneert, de belastinginning blijft achter en de implementatie van hervormingen schiet tekort. Met andere woorden Griekenland is 1 jaar na de introductie van het steunprogramma al weer ontspoord. Maar in plaats van de stekker eruit te trekken, wordt de 5e tranche toch weer gewoon uitbetaald en worden doodleuk  nieuwe voorwaarden gesteld. Alsof ze zich er nu wel aan gaan houden; hoe naïef kun je zijn?!

 

Maar voorzitter het wordt nog gekker…………

Nu blijkt dat de Grieken niet op koers liggen, ontstaat er een financieringsgat en willen ze nog meer lenen. De eerste lening is nog niet uitbetaald, laat staan terugbetaald of men vraagt al een nieuwe van tussen de 80 en 120 mld! Dit is: “throwing good money after bad money” (aldus Roel Beertsma).

 

Onze minister trekt een grote broek aan en verkondigt stoer dat een extra lening nog lang niet zeker is. Maar in zijn brief van gisteren geeft hij royaal groen ligt onder een aantal slappe voorwaarden:

-          Een geloofwaardig en streng beleidsprogramma met maatregelen die het tekort met 11% BBP reduceren in 2015. Gebleken is dat de Grieken niet eens in staat zijn om een paar % te besparen laat staan de 25 miljard waarover hier gesproken wordt. Als het al in theorie zou kunnen dan nog zie ik de volksopstand al voor me. Nu al zijn er hevige protesten en is de groep, ik-betaal-niet Grieken groeiende.

-          Een geloofwaardig privatiseringsprogramma. De minister hecht aan betrokkenheid van externe partijen. Heeft hij de eis van een onafhankelijk agentschap soms laten vieren?

      Verliesgevende staatsbedrijven worden onder dwang tegen dumpprijzen verkocht. Dit        levert    niets  op. Griekenland gaat in de uitverkoop. En het geld gaat buitenlandse investeerders.

-          Minister heeft het over geloofwaardige programma’s. Maar Griekenland heeft al haar geloofwaardigheid inmiddels wel verspeeld!

-          Substantiële bijdrage van de private sector. Hoe gaat de minister de financiële sector bewegen om te blijven zitten in papier met een CCC rating, de laagste rating ter wereld. Zelfs S&P’s verwacht dat Griekenland voor 2013 failliet is.

-          De minister eiste eerder ook een keihard onderpand. Wat is daarvan over? Welke eilanden heeft hij gekregen als onderpand?

 

De minister doet aan bangmakerij. Hij schets in zijn brief een scenario van hel en verdoemenis als we de Griekenland niet behoeden van een faillissement en niet weer royaal de portemonnee trekken. Besmetting en een diepe recessie liggen in het verschiet.

 

Maar Griekenland is geen tweede Lehman (citaat Paul Krugman). De blootstelling van Nederlandse banken aan Griekenland is met 3,7 mld beperkt en 85% van de beleggers gaat er al vanuit dat ze hun schuld op Griekenland moeten afwaarderen (met 40 - 50%). Ook is 55% van de beleggers bereid om zijn schuld door te rollen. Dus een herstructurering komt bij hen niet als een verrassing. Mochten Duitse of Franse (systeem)banken in de problemen komen worden deze door de nationale overheid gesteund.

 

Een maand geleden werd het H-woord (Herstructurering) niet in de mond genomen om de kapitaalmarkten niet zenuwachtig te maken, uit angst voor besmettingsgevaar. De stabiliteit van de euro zou daarmee in gevaar komen. Nu wordt een bijdrage van de kapitaalmarkt zelfs als eis door deze minister op tafel gelegd. Waarom werd deze bijdrage in mei vorig jaar niet gevraagd?!

Waarom is het nu wel bespreekbaar en eerder niet!

 

Minister de Jager geeft aan (interview RTLZ) dat wanneer door een referendum de saneringsplannen zouden stoppen, hij de steun aan Griekenland zou stoppen. Ook geeft hij aan dat niet wordt voldaan aan de strenge voorwaarden hij niet zal instemmen.

Maar dan breekt toch de pleuris uit in Europa. Tientallen miljarden schade en een diepe recessie tot gevolg. Hoe kan dit?! Is stoppen dan toch een optie of slechts een loos dreigement van onze minister?

 

Het wordt de hoogste tijd dat deze minister een eerlijk verhaal verteld en niet telkens terug komt op eerdere uitspraken en randvoorwaarden.

 

Griekenland zit opgezadeld met een overgewaardeerde munt, die ze niet kunnen devalueren (bij gebrek aan nationale munt). Ze zitten gevangen in een te dure euro! Het enige wat hen rest is een “interne devaluatie”, oftewel saneren van de publieke en private sector. De uitgaven en lonen moeten omlaag en de belastingen omhoog. Dit leidt tot een uitzichtloze situatie met een diepere recessie en een hogere werkeloosheid tot gevolg.

We zien dat nu al: de werkeloosheid in Griekenland is gestegen van 580.000 naar 810.000 personen (16,2%); een stijging van 230.000 mensen in 1 jaar tijd. Ook kromp de Griekse economie met 7,4% in het 4e kwartaal van 2010 (een record) en 1e kwartaal 5,5%. De steunoperatie heeft niet gebracht wat men ervan had gedacht. Griekenland zit met onhoudbare schuld van 350 mld. Om het tekort weg te poetsen zou Griekenland met 8% per jaar moeten groeien tot 2020, maar de economie krimpt ook dit jaar met 3,5%. Griekenland drijft steeds verder af van de oplossing.

 

De PVV is vanaf dag 1 helder: geen euro naar de Grieken of welk ander land dan ook. Dit was de afspraak (no bail-out) en als een land zijn eigen broek niet kan ophouden moet het de euro verlaten.

 

Als landen voor elkaar garant gaan staan is het einde zoek. De Europese Unie verwordt tot een Transferunie waarbij het geld van Noord naar Zuid  vloeit en wij straks tot ons 70ste kunnen doorwerken zodat de Grieken met 50 met pensioen kunnen. De PVV past daarvoor!

 

Het is voor Griekenland veel beter om weer een eigen nationale munt in te voeren, zodat ze weer baas over hun eigen monetair beleid worden. Door deze munt te devalueren en de rente laag te houden kan het land economisch weer groeien met meer export en investeringen tot gevolg.

 

Moody’s schat de kans op terugbetaling van de schuld op 50%. Griekenland kreeg vorige maand nog de Junkstatus van Moody’s, maar de kredietwaardigheid is inmiddels bijgesteld van dramatisch (B1) en hopeloos (Caa1) naar de dumpstatus (CCC): een all time low voor Griekenland.

 

Verlos de Grieken van de overgewaardeerde euro en geef ze hun eigen munt terug.

De Drachme is het beste voor de Grieken en voor onze Henk en Ingrid ! Stapt Griekenland niet vrijwillig uit de euro, zal Nederland zich moeten beraden of het niet beter is om samen met een aantal andere landen (Duitsland, Finland) de euro te verlaten. Het failliet van Griekenland, mag niet de ondergang van Nederland betekenen.

 

Kortom geen cent meer naar Griekenland, maar we willen hen wel de Drachme teruggeven. Daarom wil ik de Minister deze symbolische drachme overhandigen, zodat hij deze in Brussel kan overhandigen aan zijn Griekse collega met het vriendelijke verzoek de herinvoering Drachme te overwegen.

 

 

 

 


 

Noot: Waarom is ECB zo fel tegen herstructurering van Griekse schulden?

De denktank, Open Europe, heeft berekend dat de ECB zichzelf heeft ingegraven (tegen alle regels in) door voor 440 mld bloot ts taan aan de PIIGS. ECB zou voor 190 mld aan Griekenland en de Griekse banken hebben geleend! ECB heeft alle toxic assets opgekocht en loopt daarmee nu zelf een groot risico. Het is niet voor niets dat ECB fel tegenstander is om de Griekse schuld te herstructureren. Dat zou wel eens haar eigen ondergang kunnen betekenen. Ook de ECB heeft gegokt met onze belastingcenten en dreigt nu niet alleen haar kredietwaardigheid maar ook haar geloofwaardigheid te verliezen.

 

 

 

Economen die ons steunen

 

Roel Beetsma: stop met het geven van steun aan Griekenland. Leg de rekening bij diegenen die het risico op Griekenland hebben genomen, nl de banken, door de schuld te verlengen.

 

Albert Edwards (hoofdstrateeg Societe Generale)

One size fits all principe werkt niet. Grieken zitten in de penarie, doordat ze geen eigen rentebeleid kunnen voeren en dus niet kunnen concurreren.

 

Martin Feldstein (Harvard) pleit voor een eurozone holiday, zodat Griekenland orde op zaken kan stellen en haar economie weer concurrerend kan maken.

 

Paul Krugman (Nobelprijs winnaar economie 2008) ziet ook dat het vertrek van Griekenland uit de euro de enige uitkomst.

 

Alfred Kleinknecht (TU Delft) vraagt zich af of uitstappen uit de euro niet het beste is. Een flexibele wisselkoers tegenover de overschotlanden kan excessieve importoverschotten voorkomen. Het verlaten van de eurozone is in het eigenbelang van de probleemlanden.

 

Willem Buiter (topeconoom Citigroup): Griekenland gaat vroeg of laat bankroet

 

Willem Vermeend: Griekenland kan beter de euro verlaten om zo met eigen munt aan economisch herstel te werken

 

Robijn Hernstra (oud bankier Amro, Moody’s, Bear Stearns):Grieken hebben teveel geleend en moeten nu op de blaren zitten. Net als de banken die nu weer de dans lijken te ontspringen… Deze moral hazard moet stoppen!

 

Arjo Klamer (Erasmus): schaf de hele euro maar af, zodat de lidstaten weer de ruimte krijgen om weer zelf sociaal beleid te voeren