Skip to main content

Europese Top Griekenland

d.d. 22 juni 2011

inbreng: Teun van Dijck (PVV)

Van uitstel komt afstel; laten we het hopen! 

De beslissing over de extra steun aan Griekenland en over de 5e tranche van 12 miljard is uitgesteld. Eerst moeten de Grieken nog akkoord gaan met stevig bezuinigingspakket (van 28 mld). Ook binnen de Eurolanden groeit het wantrouwen richting Griekenland. Eerst zien dan geloven, moeten ze in Luxemburg gedacht hebben. En terecht Griekenland heeft te vaak A beloofd en B gedaan. De PVV trapt daar niet meer in! 

Ter illustratie: De inkt van het bezuinigingspakket (Trojka) is nog niet droog of de Grieken zijn al aan het marchanderen. Klopt het dat de belasting op huisbrandolie is geschrapt en klopt het dat de verlaging van de belastingvrije voet is afgezwakt door Athene. Als dit zo is, spreekt dit boekdelen: veel beloven, uiteindelijk niets doen! En het ergste is nog dat dit gemarchandeer luchthartig wordt weggewuifd door de kersverse Griekse minister van Financien (Evangelos Venizelos); We worden belazerd waar we bij staan! 

Onze minister van Financien heeft heel stoer de eis op tafel gelegd dat de private sector hier substantieel aan moet bijdragen. Nou ja moet, mag of eigenlijk…vrijwillig !

Eerst vroeg hij een onderpand, maar daar horen we niets meer over. Nu vraagt hij een “vrijwillige” bijdrage van onze pensioenfondsen. Dit roept de volgende vragen op: Hoeveel pensioengeld is in Griekse schuld belegd? Hoe groot zou hun bijdrage dan moeten zijn en wat betekent dit voor onze pensioenen als het geld niet terugkomt? Gaarne een helder antwoord, want mensen maken zich grote zorgen over hun pensioen! 

De PVV is vanaf dag 1 helder! Geen cent naar Griekenland. Als een land door het ijs zakt, moet het op de blaren zitten en dus de euro verlaten. De Europese unie is geen Transfer Unie waarbij de Noordelijke lidstaten gaan betalen voor de Zuidelijke lidstaten. Wij werken tot onze dood en zij in het zonnetje vakantie vieren, No way! 

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Griekenland een onhoudbare schuld (160%) heeft die nooit zal en kan worden terugbetaald. Zelfs Moody’s gaat uit van een kans op terugbetaling van 50% en beleggers gaan uit van 20%. Ook S&P’s verwacht dat Griekenland voor 2013 failliet is. De miljarden zijn uitstel van executie!

 

Ook zien we dat het gekozen medicijn om schulden te behangen met nog meer schulden, niet werkt. De Griekse recessie wordt dieper en dieper. De economie krimpt (vorig kwartaal) met 5,5% en de werkeloosheid steeg in 1 jaar met 230.000 mensen (van 580.000 naar 810.000). Het draagvlak voor de bezuinigen is nul-komma-nul. De Grieken staken, rellen en stoppen met betalen: een volksopstand dreigt.

Door de hogere belastingen, de lagere lonen en de hoge prijzen raakt de economie verder in het slop. Het medicijn werkt niet. Alleen zachte heelmeesters plakken een pleister over een gapende wond. Maar de wond, de onhoudbare schuld, ettert gewoon door en ondermijnt het vertrouwen bij beleggers. Dit komt nooit meer goed. 

Daarom pleit de PVV voor het enige medicijn dat helpt om Griekenland er weer boven op te krijgen. Verlos Griekenland van de dure euro en geef ze de Drachme terug. Door deze te devalueren wint Griekenland weer aan concurrentiekracht en kan de export, het toerisme en de economie weer groeien. Dit is beter voor Henk en ingrid, maar ook beter voor Andros en Irena!

Tweede termijn.

Afspraak is afspraak. Afgesproken was bij de introductie van de Euro (Verdrag van Maastricht) dat landen elkaar niet financieel zouden bijstaan. Elk euroland moet zijn eigen broek ophouden. Deze no bail-out clausule wordt nu met voeten getreden. De muntunie is verworden tot een Transfer Unie, waarbij wij moeten betalen voor de Grieken. Daar past de PVV voor, vooral nu men ook nog onze pensioenen wil inzetten. Vandaar de volgende motie

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging;

 

verzoekt de regering niet in te stemmen met de uitbetaling van de 5e tranche en niet in te stemmen met een nieuwe steunronde aan Griekenland,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Van Dijck

 

 

De PVV is ook van mening dat het Kabinet niet mag giokken met miljarden aan belastinggeld, terwijl de kans dat we dit geld nooit meer terug zien aanzienlijk is.

71% van de Nederlandse bevolking vindt dat de steun aan Griekenland per direct moet stoppen. Dat geld zien we nooit meer terug. Maar hen wordt niets gevraagd.

De PVV wil daarom met spoed een raadplegend referendum organiseren om het draagvlak onder de burgers te polsen. Het is tenslotte hun geld! Vandaar de volgende motie:

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat er onder de Nederlandse bevolking weinig tot geen draagvlak bestaat voor extra financiële steun aan Griekenland,

 

constaterende dat het Nederlandse volk moet worden gehoord voordat er miljarden van hun belastinggeld worden besteed aan steun aan Griekenland,

 

verzoekt het kabinet op zeer korte termijn een (tijdelijke) raadplegende referendumwet in te dienen teneinde de voorgenomen extra miljardensteun op korte termijn aan de Nederlandse bevolking voor te leggen en tot dat referendum is gehouden met geen enkele financiële steun aan Griekenland in te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag,

 

 

Van Dijck

Wilders