Skip to main content

Algemeen Overleg Griekenland (Ecofin/Eurogroep)

d.d. 28/06/2011
inbreng: Teun van Dijck (PVV)

De Griekse tragedie gaat gewoon door. De regeringsleiders, de kapitaalmarkt (beleggers), maar ook belastingbetalers en de Griekse bevolking worden steeds nerveuzer. We hebben de beelden gezien in Athene. Felle demonstraties, waarbij de Politie met traangas moest ingrijpen. De Grieken verzetten zich hevig tegen een bail-out. De PVV maakt zich dan ook ernstige zorgen over het draagvlak.

Vandaag besluit het Griekse parlement over een pakket van 28 miljard aan bezuinigen, maar wat is zo’n besluit waard als het niet gedragen wordt door de bevolking. Wat als de Grieken weigeren te bezuinigen en weigeren om belasting te betalen! De groep “Ik betaal niet” wordt steeds groter. 

Ook in Nederland en andere lidstaten ontbreekt het aan draagvlak. Uit een EEN VANDAAG enquête blijkt dat 71% (Maurice de Hond 67% geen 2e bail out) van de Nederlanders tegen de steun aan Griekenland is. Afgelopen weekend bleek ook dat 71% van de Duitsers geen vertrouwen meer in de euro. Ook twijfelt tweederde van de Duitsers over het nut en noodzaak van het noodfonds. 

De PVV heeft eerder voor een raadplegend referendum gepleit, maar niemand in dit huis heeft dit gesteund. Bang om de mening van Henk & Ingrid te horen! 

De minister is ook niet consistent;

-          Eerst bepleit hij dat herstructureren geen optie is; nu ligt het als eis op tafel.

-          Eerst zegt hij dat onze financiële sector keihard zal worden geraakt, nu blijkt de blootstelling slechts 3,7 miljard.

-          Eerst zegt hij dat deelname van de financiële sector vrijblijvend moet zijn; nu ligt de eis van de Nederlandse sector op tafel dat iedereen mee moet doen!

-          Eerst eist hij een keihard onderpand van de Grieken; nu hoor je hem daar niet meer over.

-          Eerst moest het gehele Griekse parlement instemmen met de bezuinigen; nu is een nipte meerderheid voldoende.

Vz,  het gaat alle kanten op. Wat moeten we nog geloven? 

Zoals bekend maakt de PVV zich ernstige zorgen of de miljarden aan Grioekenland ooit worden terugbetaald. Echter gisteren in het debat garandeert de minister deze leningen (min of meer) en verwijst naar de Club van Parijs. Door deze club komt het geld linksom of rechtsom terug. Wat is dat voor een club? Kan de minister ingaan op de werkwijze van de Club van Parijs? 

Opvallend is ook dat de nieuwe Griekse Minister van Financiën (Evangelos Venizelos) vorige week flink heeft uitgehaald naar de Europese Unie. 'Wij, de Griekse regering, zijn verantwoordelijk voor de Grieken, maar onze gesprekspartners hebben helaas alleen maar oog voor cijfers. Om de lijst van maatregelen geaccepteerd te krijgen door degenen die ons geld lenen, zijn we gedwongen terug te vallen op harde maatregelen…..”

Daar spreekt nu niet echt de wil uit om zich in de toekomst aan de afspraken te houden. De PVV voorspelt dan ook dat we hier volgend kwartaal weer zitten (voor de 6e tranche van 8 mld). Van de afspraken is dan weer niets terecht gekomen. De historie herhaalt zich ! 

Zondag besluit de eurogroep waarschijnlijk over de 5e tranche van 12 miljard. Maar IMF zou toch alleen maar instemmen als het aanvullende pakket geregeld zou zijn, teneinde de financiering voor de komende 12 maanden zeker te stellen? Wordt nu zondag besloten met of zonder IMF? 

Een voorwaarde voor de substantiële bijdrage van de financiële sector is dat er geen credit event mag plaatsvinden. Maar is een rating event niet even desastreus. Wat betekent een D-rating voor de Griekse banken en de positie van de ECB?