Skip to main content

PVV: Geen 2e zak geld naar Griekenland!

Vandaag heeft het debat met de commissie van financiën in de Tweede Kamer plaatsgevonden met de minister van financiën De Jager over het tweede bailout-plan voor Griekenland en de eurocrisis.

Lees hieronder de inbreng van Teun van Dijck van de PVV-fractie tijdens dit algemeen overleg.

Eerst moesten we (2008) de banken overeind gehouden, waardoor onze staatsschuld met bijna 100 mld toenam en nu moeten we corrupte landen overeind houden!

Banken kwamen in de problemen doordat ze onverantwoorde risico’s hadden genomen. En nu pompen we geld in landen waaruit banken juist wegvluchten (vanwege de te hoge risico’s).

De pot verwijt de ketel!

Ontspoorde landen worden met miljarden overeind gehouden om de stabiliteit van de euro te waarborgen. Maar is deze stabiliteit van de euro niet juist beter af zonder deze instabiele landen?

De Griekse minister van Financien riep de regeringsleiders gisteren nog op om vooral een genereuze beslissing (gulhartig) te nemen niet alleen voor Griekenland maar voor de hele eurozone.

Hij roept op om Griekenland nog meer te belonen voor jarenlange fraude en bedrog. Zelfs 110 miljard is niet genoeg! Wat verdient deze man eigenlijk per maand?!

De PVV is vanaf dag 1 helder. Geen cent naar Griekenland. Slecht gedrag moet je niet belonen en zeker niet omdat dit tegen alle afspraken indruist (no bail out). Elk land moet zijn eigen broek hoog houden. Lukt dit niet dan moet een land uit de euro gegooid kunnen worden. Deze laatste sanctie zijn ze vergeten op te nemen in het Verdrag van Maastricht. Maar dit kan alsnog!

Griekenland is failliet en zit met een onhoudbare schuld, dat zijn de feiten! Dat los je niet op door nog meer schulden. Daarom heeft de bailout van 110 mld geen effect. Ook een 2e bailout van nog eens 100 miljard is zinloos. Dit is ons belastinggeld naar de zee dragen. De PVV ziet hier niks in!

Niet alleen de PVV, maar ook de rating agencies, de beleggers en zelfs de spaarders; iedereen wil weg uit Griekenland. Het vertrouwen is zoek en dat hebben de Grieken helemaal aan zich zelf te danken! Ze hebben zichzelf behangen met schulden en hebben hun zaken niet orde.

Daarnaast zit Griekenland gevangen in een te dure euro en kan geen kant meer op. Het beste zou zijn om (tijdelijk) de euro te verlaten en met een eigen valuta verder te gaan. Door devaluatie en een lage rente kan het land weer uit de schulden groeien, kan het haar concurrentiepositie versterken en krijgt economische groei weer een kans! Maar waarom zouden ze uitstappen als alle schulden toch worden overgenomen door andere lidstaten?

Met een grote zak met geld (noodfonds van 750 mld) wilde men dat de rust op de markten zou wederkeren. Niets bleek minder waar! In plaats van rust, oogsten de regeringleiders chaos. Na Griekenland (110 mld), klopten Ierland (67,5 mld) en Portugal (78 mld) aan. Vorige week lag zelfs Italië onder vuur (3e economie van Europa). Hoe wil de minister Italië met een schuld van 1.800 mld gaan redden?! Je kunt erop wachten dat ook Spanje, Belgie en Italie aankloppen. Allen zitten diep in de rode cijfers!

De zogenaamde harde aanpak van een jaar geleden om de schuldencrisis te beslechten, blijkt boterzacht en we weten zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Pleisters helpen niet meer!

De steun aan Griekenland bedroeg eerst 45 miljard, 2 weken later 110 mld en nu (jaar later) wordt gesproken over een 2e bailout van nog eens 100 mld. Ook Ierland en Portugal opteren al voorzichtig voor een 2e bailout.

Het tijdelijke noodfonds (EFSF)bedroeg eerst 250 mld aan garanties (eurolanden), daarna  440 aan harde garanties (waardoor de Nederlandse bijdrage steeg van 26 mld naar 56 mld) en nu wordt zelfs gesproken over een verdubbeling van het noodfonds tot 1.500 mld, zodat we straks ook de hele schuld van Italie kunnen overnemen. Dit is niet genoeg, vrees ik. Laten we het verdrievoudigen!

De Grieken moesten eerst voor straf een flinke renteopslag betalen van 300 basispunten (bovenop Euribor), daarna werd deze met 100 basispunten verlaagd en nu wordt zelfs gesproken over een zeer coulante rente (wellicht zonder opslag).

De Grieken moesten eerst alles binnen 3 jaar terugbetalen, daarna werd dit 7 jaar en nu wordt zelfs nagedacht over nog langere terugbetalingstermijnen.

Eerst was van opkopen van rommelobligaties geen sprake, daarna begon de ECB fors obligaties op te kopen (50 mld) en nu wordt zelfs nagedacht om vanuit het noodfonds Griekse obligaties op te kopen. Wat niemand wil hebben, wordt de belastingbetaler mee opgescheept.

Eerst was betrokkenheid van de financiële sector een no go area. Nu ligt het als eis op tafel, maar dan vrijwillig zodat het niet leidt tot een (selective) default of toch weer wel, maar dan niet van alle drie de ratingburo’s tegelijk of toch wel?! Ik weet het niet meer!

Langzaam draaien we in een kolk verder de diepte in en komen onbewust in de Griekse fuik terecht, onze ondervang tegemoet.

Onder druk wordt alles vloeibaar

De Eurofielen staan likkebaardend te kijken (Koolmees, Braakhuis) hoe deze schuldencrisis ons land dwingt om in nog een andere, veel grotere, fuik te zwemmen, namelijk die van een federaal Europa.

Een Europa met eigen belastingen, eigen inkomsten, meer zeggenschap, met eigen obligaties (eurobonds) en met een eigen ministerie van Financien. Het liefst zouden ze alle schulden op een hoop gooien, zodat wij mogen betalen voor die feestende lidstaten aan de Middellandse zee.

Vamos ala Playa !

De PVV waarschuwt keer op keer voor deze fuik, maar veelal tevergeefs. De PVV wil minder europa en niet meer!

Tot slot, nogmaals de oproep om geen geld meer aan Griekenland te geven. Laat Griekenland haar problemen zelf oplossen met de financiële sector en bevrijdt het land van de dure euro. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.