Skip to main content

Algemeen Overleg Woekerpolissen

Minister heeft zich de afgelopen maanden geconcentreerd op het flankerend beleid. En eerlijk is eerlijk daar zijn wel een paar grote stappen gezet, zoals een gratis advies, geen kwijting en het gratis overstappen. Het is winst, dat verzekeraars de consument weer belangrijk zijn gaan vinden.

De PVV vraagt zich wel af wie er toezicht gaat houden of verzekeraars zich ook houden aan deze best of class criteria?

De consumentenbond bijvoorbeeld schrijft in een column dat overstap van een woekerpolis naar banksparen verre van soepel verloopt. Meer dan de helft werkt niet mee! 

Maar wat nog volledig ontbreekt, is aandacht voor de compensatie. Is deze norm niet nog steeds veel te hoog?!

Als we zien dat compensatie wordt aangeboden onder deze norm. Als we zien dat alternatieve veel goedkopere producten worden aangeboden. Dan kun je je afvragen of  de voorgestelde norm wel realistisch is.

Mensen zijn misleid en op het verkeerde been gezet. Wabeke zelf heeft deze mist laten hangen in zijn persbericht en tijdens zijn optreden in Radar, waarin hij sprak over 3,5% van het bruto fondsrendement. Dat is iets heel anders dan 3,5% over de aanwezige fondswaarde per jaar! De verzekeraars namen dit rookgordijn gretig over in hun communicatie richting consument!

De consument dacht 3,5% aan kosten te gaan betalen over het rendement, maar betaalt uiteindelijk vaak meer dan 50%, meer dan voorheen! De Wabeke norm heeft verkeerd uitgepakt, is slecht gecommuniceerd en is misleidend. De PVV wil dat de nieuwe ombudsman opnieuw naar de kostennorm kijkt. Een Second Opinion is toch wel het minste!

De PVV deed in het vorige overleg nog meer voorstellen.

AFM moet producten ex-ante beoordelen op transparantie en kosten. Is dit al geactiveerd?

Is er al een algeheel verbod op koppelverkoop van overlijdensrisicoverzekeringen met beleggingsverzekeringen?

Welk kostenniveau hanteren verzekeraars nu? (Arnout Boot heeft het over een redelijk kostenniveau van 0,5%)? 

De PVV gaat akkoord met het governance voorstel van de minster betreffende Kifid en de doorgevoerde statuutwijzigingen. We geven het het voordeel van de twijfel en vragen de Minister dan ook erop toe te zien dat de onafhankelijkheid is en blijft gewaarborgd.

Want er blijft een latent gevaar aanwezig dat wie betaalt, (mede) bepaalt! 

Tot slot nog een paar integriteitvragen die in het vorige AO onbeantwoord zijn gebleven:

De PVV wil ook een onderzoek naar de integriteit van de stichtingen (stichting Woekerpolis Claim en Stichting Verliespolis). Klopt het dat de stichtingen Woekerpolis Claim en Verliespolis elk 350.000 euro hebben ontvangen van elke verzekeraar (totaal: 3,5 miljoen), Klopt het dat voor de controle op de uitvoering ze nog eens 6 miljoen mochten declareren bij de verzekeraars (6 ton per verzekeraars).

Klopt het dat verzekeraars € 50,00 terug hebben betaald aan gedupeerden die akkoord zijn gegaan met de regeling? 

Klopt het dat  de heer Wabeke zich begin oktober 2008 door de directie van Delta Lloyd heeft laten fêteren op een vijfsterren-reis naar Spanje. Nog geen maand nadat Delta Lloyd als eerste verzekeraar tot een akkoord kwam met de stichting Woeker Polis Claim. Waren beide Stichtingen soms ook aanwezig in Spanje? 

Als dit klopt dan heeft het op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling.

Is de minister dat met mij eens?