Skip to main content

Spreektekst Teun van Dijck: Europese Top 9 december 2011

Het is weer een ouderwetse chaos in Europa. Van Rompuy, het duo Merkozy en Mr. Draghi laten wederom allemaal proefballonnetjes op zonder te weten waar ze landen. Het is tekenend voor de manier waarop besluitvorming plaatsvindt, op een schip met 27 kapiteins en 500 mln matrozen.

Had maar naar de PVV geluisterd 2 jaar geleden. Dan hadden we het Griekse probleem geïsoleerd en besmetting voorkomen. Door dit niet te doen verergert de crisis en verdampt het vertrouwen in de euro. We worden steeds verder in het Europese moeras getrokken en staan we voor miljarden garant voor zwakke zuidelijke Eurolanden. Nederland zet zelfs haar triple A status op het spel. De teller staat inmiddels op 150 miljard! Het is alles of niets.

De PVV heeft daarom een onderzoek ingesteld naar de terugkeer van de Gulden of de introductie van de Neuro. De bevolking heeft recht op een eerlijk verhaal. Niet wat is het beste voor Europa, maar wat is het beste voor Nederland. Dat is wat telt. De PVV komt daarom met een Plan B!

De regeringsleiders willen kost wat kost de euro redden, wetende dat dit heel veel geld zou gaan kosten, maar het is hun trots te na! Een schuldenberg verdwijnt niet zomaar en zeker niet door meer geld te lenen.

De Zuidelijke landen hebben jarenlang feestgevierd dankzij de euro. Ze konden lekker goedkoop lenen en hebben daarmee voor Sinterklaas gespeeld in plaats van orde op zaken te stellen. Niemand die hen tegenhield. De lonen spoten omhoog (*) net als de import (**). De Staat was 1 grote pinautomaat, terwijl tegelijkertijd de productiviteit en concurrentiekracht (***) zienderogen afnam met grote werkeloosheid tot gevolg (****).

(*): 2000-2009 loonstijging in Griekenland 40%, in Spanje 31%, in Portugal 27%, t.o.v. Duitsland 7%

(**) China heeft een handelsoverschot op Italie van 40 mld, terwijl dit 10 jaar geleden nog 0 was!’

(***) Volgens World Economic Forum concurrentie-index staat Italie op de 48ste plaats, net achter Indonesie en Brunei

(****)Jeugdwerkeloosheid in Italie bedraagt 30%, in Spanje 50%.

 

De probleemlanden hebben de zaak laten ontsporen en willen nu bij ons de rekening neerleggen. Zo zijn we niet getrouwd! Dat was nooit de afspraak (no bail-out).

Een paar voorbeelden:

Neem nu Italië met een schuld van bijna 2 biljoen euro. Dit land heeft een zwarte economie van meer dan 22%, m.a.w. 350 miljard wordt zwart verdiend en daarover wordt dus geen BTW, geen premies en geen belasting betaald. 150 miljard ligt dus voor het oprapen. Ze hoeven maar te bukken!

Italië is ook pensioenland numero UNO. Meer dan 200 miljard (14%) gaat op aan pensioenen en is daarmee koploper (OESO) (NL 30 mld = 5%). Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat sommigen met 39 jaar al met pensioen gaan (zoals de echtgenote van Umberto Bossi). Italië loopt ook jaarlijks 60 miljard mis ten gevolge van corruptie in de publieke sector (Italiaanse rekenkamer) en staat niet voor niets op 67ste plaats op de corruptie index net boven Rwanda (Corruption Perception Index van Transparancy International).

Griekenland is nog erger. Belastingontduiking is daar volkssport nummer 1, maar liefst 25% van de economie is zwart! In dit land ligt 60 mld voor het oprapen, maar dat doen ze niet! De Grieken hebben hun spaargeld allang weggesluisd op Zwitserse bankenen en hebben tussen de 200 tot 600 miljard weggemoffeld! Griekenland is zelfs corrupter dan Colombia.

Ook hebben de Zuidelijke landen nog veel staatsbezittingen die ze kunnen verkopen en/of privatiseren. Zo heeft Griekenland, volgens ECB bestuurder (Lorenzo Bini Smaghi) voor 300 mld aan bezittingen (bron: the New York Times). Ook Italië bezit voor bijna 1.800 mld aan gebouwen, staatsbedrijven en kunstschatten (bron: Bloomberg).

Als deze landen hun zwarte economie aanpakken, fraude en corruptie bestrijden en hun staatsbezittingen verkopen en stoppen met het strooien met pensioenen en gratis gezondheidszorg, zijn alle problemen opgelost. Waarom doen ze dat dan niet?! Nu mogen Henk en Ingrid voor hun schulden opdraaien, terwijl zij op hun geld blijven zitten. Dat is wel zo gemakkelijk!

Jarenlang betaalden de Zuid Europese een veel te lage rente op staatspapier, waarmee ze hun welvaart inkochten en waarvan ze hun douceurtjes betaalden. Nu zijn de beleggers wakker geworden en zien ze dat landen hun overheidsfinanciën hebben laten ontsporen, met hoge rentes tot gevolg.

De afspraken uit het Verdrag van Maastricht zijn met voeten getreden en al die tijd stonden de regeringsleiders erbij en keken erna hoe landen uit de bocht vlogen.

Merkel & Sarkozy willen dit nu repareren als signaal aan de markten in de hoop dat de rust wederkeert.

Ze hebben gezien dat alle acties tot nu toe geen zoden aan de dijk hebben gezet. De lening aan Griekenland, het noodfonds, de interventies van de ECB, de beloftes om te gaan bezuinigen van nieuwe regeringen, niets heeft geholpen. De crisis dendert door en beleggers houden de euro voor gezien.

Merkozy grijpen zich vast aan hun laatste strohalm. Dan maar een nieuwe Verdrag met daarin automatische sancties voor begrotingszondaars. Da’s allemaal heel mooi, maar het blijft een achterhoedegevecht. Dit is hetzelfde als nadenken over brandpreventie tijdens een hevig uitslaande brand. We zien dat Griekenland, als grootste zondaar, geen sancties krijgt maar juist van alle kanten cadeautjes. Miljarden aan subsidies, leningen, kwijtscheldingen.

Natuurlijk moeten landen die er een puinhoop van maken keihard worden aangepakt. De PVV pleitte eerder voor een heldere 3-traps raket. Eerst een waarschuwing, dan een fikse boete en als dit nog niet werkt, uit de euro. Ook de MP presenteerde ook de sanctie “uit de euro” (Financial Times). Wat is daarvan over?! Was dit stoere praat of gaat hij deze sanctie nog afdwingen in Brussel? Ook zou er een onafhankelijke eurocommissaris. Waar is die gebleven in de voorstellen?

En dan de grootste angel; het permanente noodfonds (Europees Stabiliteit Mechanisme). Het duo Merkozy wil dit vanaf eind volgend jaar operationeel hebben. De PVV ziet niets in dit permanente vangnet, dat meer wegheeft van een hangmat met perverse prikkels. Voor landen die uit de rails lopen, staat er een pot klaar van 500 mld. Beleggers lopen geen risico meer op wanbetaling. Het fonds staat voor alles en iedereen garant!

Een paar vragen: Klopt het…..

• dat een (gekwalificeerde) meerderheid kan bepalen of we moeten bijstorten (Raad van Bewindvoerders)

• dat een meerderheid van 85% kan bepalen hoe en waaraan het geld wordt besteed en of het maatschappelijk kapitaal (700 mld) moet worden opgehoogd (blanco cheque)

• betekent dit dat Duitsland (27%), Frankrijk (20,4%) en Italië (17,9%) elke beslissingen kunnen vetoën, terwijl de rest en dus ook Nederland haar veto kwijtraakt? Dat zal toch niet waar zijn?!

• dat van Rompuy heeft voorgesteld om van ESM een bank te maken?

• dat EFSF niet opgaat in ESM, maar dat beiden naast elkaar blijven bestaan?

Ons onderzoek naar de Gulden of de Neuro wordt alleen maar urgenter. De risico’s stapelen zich op. De euro niet heilig is. De euro is een (betaal)middel en mag geen doel op zich worden, die kost wat kost in leven moet worden gehouden.

De PVV wil daarom een referendum over elke Verdragswijziging. Laat Henk en Ingrid maar beslissen of ze het verantwoord vinden dat straks hun kleinkinderen nog aan het afbetalen zijn.

Opa en oma moeten zich dan kunnen verantwoorden.

 

Motie van Tony van Dijck

 

De Kamer gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Verdrag van Lissabon mogelijk wordt gewijzigd;

overwegende dat in 2012 mogelijk een permanent noodfonds (ESM) wordt opgetuigd;

verzoekt de regering om het ESM verdrag en/of enige andere Verdragswijziging in een referendum aan de Nederlandse bevolking voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck