Skip to main content

Najaarsnota

Bij de miljoenennota sprak Minister De Jager van een ‘opstekende storm’. Hij zei ‘Er dreigt wat, al weten we niet precies hoeveel er komt en wanneer.’ Inmiddels weten we iets meer. De economische vooruitzichten zijn donkergrijs (Teulings). Na 2 kwartalen krimp (0,3 III en 0,4% IV) zit Nederland officieel in een recessie (CPB en DNB).

Volgens de najaarsnota komt dit jaar het tekort uit op 4,5% BBP. De Staatsschuld komt in 2011 uit op 65% BBP. Daarmee is het tekort 3 mld hoger dan verwacht en de schuld 6 mld lager dan verwacht (Startmnota). 

Het CPB voorziet voor volgend jaar een economische krimp van ½ %. Het aantal werkzoekenden zal stijgen met 90.000 (tot 475.000 = 5,25%), maar dat is voornamelijk te wijten aan groeiende beroepsbevolking en niet aan ontslagen (geluk bij een ongeluk).

Parallel aan deze ontwikkelingen loopt de eurocrisis. Het Kabinet heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat we Griekenland en andere landen met miljarden moeten ondersteunen puur uit eigen belang. Besmetting moest coute que coute worden voorkomen. Nu blijkt alles besmet! Kan de minister aangeven waar het fout is gegaan?

Een moment van reflectie zo rond de Kerst kan geen kwaad, lijkt mij. Waar is het fout gegaan? 

In februari presenteert het CPB het Centraal Economisch Plan (CEP) met daarin een doorkijk naar 2013 en 2014. Op dat moment zullen we kijken of extra bezuinigingen noodzakelijk (en wenselijk) zijn en in welke mate. We lopen daar vandaag niet op vooruit.

 

Eurocrisis

Het wordt van kwaad tot erger in Europa. Alle eurotoppen, Steunaankopen (ECB), Noodfondsen of Garanties hebben de crisis niet kunnen bezweren.

De regeringsleiders blijven pleisters plakken met halfbakken maatregelen in de hoop dat de crisis vanzelf voorbij gaat.

 

Beleggers, maar ook burgers beginnen het vertrouwen te verliezen. Het consumentenvertrouwen zakte gisteren naar een absoluut dieptepunt.

 

En Ondertussen zien we een land als Griekenland steeds verder wegzakken in het euromoeras.

De economie verschrompelt met 6%, de werkeloosheid loopt zienderogen op (22%) en het tekort stijgt dit jaar naar 10%. Maar gaat u vooral rustig slapen. Het uitgeleende geld aan Griekenland komt allemaal terug, met rente! (aldus Minister de Jager).

 

Ook het aanpakken van belastingfraude lijkt niet van de grond te komen in Griekenland. Over 25% van het nationaal inkomen wordt geen belasting betaald. Dit kost de Staat 13 miljard per jaar. Ook in corruptie is Griekenland kampioen. Van alle boetes wordt slechts 20% geïnd, de rest verdwijnt in de zakken van de ambtenaren (40%) of is oninbaar (40%). Dat schiet dus lekker op!

Vriend en Vijand verlaten het zinkende Griekse schip. Bedrijven sluiten, Burgers immigreren en iedereen haalt zijn geld van de bank (50 mld sinds 2010). Inmiddels staat 200 miljard in Zwitserland geparkeerd.

Hoe denkt de minister dat Griekenland er ooit bovenop komt?

 

Intussen kan Nederland, naast de 100 miljard die we al garant staan (EFSF), nog dieper in de buidel tasten. Vorige week ontvingen we, 2 uur voor het debat over de Europese Top, een briefje of we even mandaat wilde geven voor een leninkie van maximaal 17 miljard (IMF). Of we even bij het kruisje wilden tekenen.

Toen ik hierop doorvroeg, antwoordde de minister dat het ook wel eens 14 mld (of minder) zou kunnen zijn. Een verschil van 3 miljard, het mag geen naam hebben!?

Daarnaast is onduidelijk welke landen voor hoeveel bijdrage aan het IMF. Kan de minister hiervan een overzicht geven? Klopt het dat 9 van de 27 EU-landen niet meedoen. Hoezo eendracht en gezamenlijk. Griekenland, Ierland, Portugal, Hongarije, Roemenië, Letland, Litouwen en Bulgarije en Groot-Brittannië doen niet mee!

Wat de PVV betreft gaat er geen stuiver extra naar het IMF. Dit is een indirecte vorm van monetaire financiering aan probleemlanden door centrale banken en Nederland staat al voor 16,5 mld garant voor IMF leningen. Mij dunkt!

We zullen daarom een amendement indienen om deze garantieverplichting van 13,61 miljard ongedaan te maken.

 

Het europroject is door het ijs gezakt, zoveel is nu wel duidelijk. Een monetaire unie met één valutabeleid voor 17 totaal (economisch en sociaal) verschillende landen, werkt niet (one size fits none). Men dacht dat 1 gezamenlijke munt de landen dichter bij elkaar zou brengen, maar het tegenovergestelde is gebeurd. De zwakke landen zijn gaan profiteren (lage rente dankzij de euro) en meer gaan consumeren. In de afgelopen 10 jaar zijn de lonen omhoog gespoten. (2000-2009 loonstijging in Griekenland 40%, in Spanje 31%,  in Portugal 27%, t.o.v. Duitsland 7%).

 

De regeringsleiders proberen de euro te redden door elkaars schulden over te nemen, maar daardoor verdwijnen deze schulden niet. Sterker nog ze worden alleen maar groter. In ruil voor deze steun moeten landen keihard bezuinigen en belastingen verhogen, waardoor de economie verder krimpt en het nog moeilijker wordt om uit de rode cijfers te groeien (self for filling prophecy: gezien bij Griekenland).

 

De vraag moet daarom zijn: Hoe worden de probleemlanden weer concurrerend.

Dat kan alleen door devaluatie! Zuid-Europese landen zouden bijvoorbeeld hun lonen drastisch kunnen verlagen, dit zien we echter niet gebeuren (eerder het tegenovergestelde).

 

De enige oplossing voor deze landen zal uiteindelijk zijn om de euro te verlaten om zo aan concurrentiekracht te winnen en uit de schulden te groeien. Hoe langer we hiermee wachten, hoe hoger de uiteindelijke rekening.

Ons onderzoek naar de Gulden of Neuro wordt met de dag urgenter.

 

Tot slot vindt de PVV het no steeds onbegrijpelijk dat de minister ons vetorecht heeft geofferd aan het ESM (motie). Welke uitgaven kunnen straks worden gedaan, zonder dat Nederland dit kan tegenhouden. Terwijl Duitsland, Frankrijk en Italië wel alles kunnen blokkeren.

 

Onze hoop is weer gevestigd op onze Finse vrienden, die hier een (parlementaire) voorbehoud hebben gemaakt. Deze minister wacht weer af wat er gebeurt. Als de Finnen hun veto kunnen behouden, wil Nederland dat misschien ook. Waar hebben we dit eerder gezien, oh ja bij het Grieks onderpand (deja vu).

Als de Finnen een onderpand krijgen, wil Nederland dat ook. Uiteindelijk toch maar niet, omdat men dacht dat er nog wat te verdienen viel aan de Grieken. Denkt de minister dat nu nog steeds?
Motie

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat er bestedingen uit het ESM fonds kunnen worden gedaan met een 85% meerderheid van stemmen;

 

overwegende dat daarmee alleen Duitsland, Frankrijk en Italië hun vetorecht behouden

bij een besteding, terwijl andere eurolanden hun vetorecht verliezen;

 

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat Nederland zijn vetorecht behoudt bij

alle bestedingen uit het ESM-fonds,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Van Dijck