Skip to main content

Motie EU-top: bankenunie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Bankenunie betekent dat problemen in de financiƫle sector worden gecollectiviseerd;

overwegende dat dat betekent dat Nederlandse belastingbetaler en de Nederlandse banken mogen opdraaien voor de herkapitalisatie en afwikkeling van banken in andere lidstaten;

overwegende dat hierdoor de economie en de belastingbetalers extra worden belast;

Verzoekt de regering af te zien van een Bankenunie en het daaraan verbonden resolutiemechanisme,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck

Madlener