Skip to main content

Motie 2 debat accijnzen in de grensstreek

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering per direct de accijnsverhogingen op lpg, diesel en alcohol terug te draaien en te verlagen tot ten minste 1% onder de accijnstarieven van de ons omringende landen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck
Wilders