Skip to main content

Motie 1 Aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Bussels zich met ons pensioenstelsel wil bemoeien;

spreekt uit dat dit onwenselijk is;

overwegende dat een gele kaart procedure niet bindend is en daardoor een wassen neus;

spreekt uit dat enige manier om verdergaande bemoeienis vanuit Brussel te stoppen, is om zo snel als mogelijk uit de Europese Unie te treden;

verzoekt de regering hiertoe voorbereidingen te treffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck
Wilders